Sunday, April 21, 2019
Đường lối cách mạng của đảng

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG (HAU)

Đề cương thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và ý nghĩa khoa học...
Cơ môi trường liên tục

Cơ môi trường liên tục

Đề cương thi môn cơ môi trường liên tục Một số ví dụ tính toán của môn học này, mình note lại ra phía trang...
kĩ thuật thi cong

Kĩ Thuật Thi Công

Đề cương môn Kĩ thuật thi công Câu 1: Trình bày khái quát các công tác thi công đất? Câu 2: Trình bày biện pháp định...
An toàn lao động

An Toàn Lao Động

ĐỀ CƯƠNG MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG Câu 1: Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ? Trách nhiệm của các tổ chức trong...
Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Một số phần cần thiết trong môn này ad sẽ note lại cho các bạn trong ĐHHH nói...
GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ

GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Câu 1: Tại sao có hoạt động giao nhận và phạm vi hoạt động giao nhận? Khái niệm về giao nhận: Theo hiệp hội giao nhận...
quản trị doanh nghiệp

Quản Trị Doanh Nghiệp

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các...
Quốc Phòng An Ninh

Quốc Phòng An Ninh

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru)
Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán (Hệ Chất Lượng Cao)

Một số phần cần thiết trong môn này ad sẽ note lại cho các bạn trong ĐHHH nói riêng và sinh viên nói chung...
Khoa học quản lý

Khoa Học Quản Lý

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại...

Facebook FanPage

5,249FansLike