Bài Tập Lớn Môn Lý Thuyết Ô Tô

0
77
Bài Tập Lớn Môn Lý Thuyết Ô Tô

Bài Tập Lớn Môn Lý Thuyết Ô Tô

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn Đầu tư tài chính


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài Tập Lớn Môn Lý Thuyết Ô Tô

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÍNH TOÁN SỨC KÉO;

Tính toán sức kéo ô tô nhằm mục đích xác định các thông số cơ bản của động cơ, của hệ thống truyền lực để đảm bảo chất lượng động lực học cần thiết của chúng trong các điều kiện sử dụng khác nhau, phù hợp với các điều kiện đã cho của ô tô. Từ đó để xác định các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng kéo của ô tô như chỉ tiêu vận tốc lớn nhất, góc dốc lớn nhất của đường mà ô tô có thể khắc phục được, gia tốc lớn nhất của ô tô, quãng đường và thời gian tăng tốc ngắn nhất khi đạt vận tốc là lớn nhất . Các chỉ tiêu trên có thể tìm được khi giải phương trình chuyển động của ô tô bằng phương pháp đồ thị hoặc phương pháp giải tích.

Tài liệu tính toán sức kéo ô tô có thể làm tài liệu nghiên cứu cho nhiều đối tượng khác nhau như: Sinh viên cơ khí, thợ sửa chữa ô tô trong các gara cũng như những người có nhu cầu khác…

Vì kiến thức còn hạn chế vì vậy tài liệu không thể không có những sai xót vì vậy mong nhận được những đóng góp của thầy giáo cũng như các bạn để tài liệu ngày càng được hoàn thiện.

 

 

Phần I

Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ

I . Xác định trọng lượng và sự phân bố trọng lượng

 1. Trọng lượng xe thiết kế :
  G = Go + n. A + n.Gh

Trong đó :  

                             Go : Trọng lượng bản thân của xe

                              Gh: Trọng lượng của hành lý

                              A : Trọng lượng của 1 người

                              n : Số chỗ ngồi trong xe

                               G : Trọng lượng toàn bộ của ô tô (kG)

Vậy ta có: G = 1450+ 5*60+5*25 = 1875 (kG)

          2 .Phân bố tải trọng lên các cầu.

Với xe du lịch :  theo số liệu cho trước ta có:

+Tải trọng phân bố cầu trước:

             Z1 = 0,42*G =  0,42* 1875= 787.5(kG) 

+Tải trọng phân bố cầu sau:

             Z2 = 0.58*G= 0.58* 1775=1087.5(kG)

 1. Chọn lốp

– Lốp có kí hiệu 195/60Z14

Þ Bán kính thiết kế của bánh xe :

r0 = 195+  *25,4 = 372.8 (mm)= 0.3782(m)

     Bán kính động và động lực học bánh xe : rb = rk = l. r0

     Chọn lốp có áp suất cao,hệ số biến dạng  = 0,95

           rk = l. r0 =  0,95*0.3782  = 0.35 (m)    

 

II. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ

 

– Các đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ là những đường cong biểu diễn sự phụ của các đại lượng công suất , mô men và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ theo số vòng quay của trục khuỷu động cơ. Các đường đặc tính này gồm :

          + Đường công suất Ne = f(ne)

          + Đường mô men xoắn Me = f(ne)

          + Đường xuất tiêu hao nhiên liệu của động cơ ge = f(ne)

 

 1. Xác định công suất của động cơ theo điều kiện cản chuyển động

                       ; (W)

        -Trong dó  : G – tổng trọng lượng của ô tô = 1875 KG

                            vmax – vận tốc lớn nhất của ô tô 309 (km/h)

                        K- hệ số cản khí động học, chọn K = 0,025  (kG.s2/m4)

             F – diện tích cản chính diện. F = B.H0 =0.8*1.6*1.5 = 1.92(m2)

              – hiệu suất của hệ thống truyền lực: chọn = 0,93

                           f : là hệ số cản lăn của đường (chọn f0 =0,018 với đường nhựa tốt ).

 Vậy ta có f  = f0 (1 + )= 0.1164 Vì v = 309 > 80( km/h.)

Vậy ta có :

Nv= ( mã lực)

Error! No bookmark name given.

 

 

 

 

   2 . Xác định công suất cực đại của động cơ

Công suất lớn nhất của động cơ:   Nemax=        (kW)

Trong đó  a,b,c  là các hệ số thực nghiệm ,với động cơ xăng 4 kỳ:

  a= b=c =1

                     l ==1.1

     Chọn  n=5000v/p  : số vòng quay của trục khuỷu động cơ ứng với Nemax= 719 ( mã lực)

Với động cơ xăng chọn =1.1

3 . Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ.

     -Tính công suất động cơ ở số vòng quay khác nhau :

      Sử dụng công thức  Lây-Đec-Man:

              (mã lực)

Trong đó Ne max và Nn là công suất cực đại và số vòng quay tương ứng.

Ne và ne công suất và số vòng quay ở 1 thời điểm trên đường đặc tính ngoài của động cơ.

 • Tính mô men xoắn của trục khuỷu động cơ ứng với vòng quay

     ne khác nhau :   Me = (kG.m)

λ| =  là các đại lượng ne và nn đã biết ( với λ| = 0,2; 0,4 … 0,9;1: 1,1)

λ

0.2

0.3

0.5

0.6

0.8

0.9

1

1.1

ne(v/p)

1000

1500

2500

3000

4000

4500

5000

5500

Ne(PS)

167

261

449

535

667

704

719.

703.9

Me(KG.m)

119.6

124.6

128.6

127.7

119.4

112

103

91.7

 

 

Đồ thị đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ.

                                            ( vẽ trên giấy Ao kẻ ly)

         Nhận xét :

         Trị số công suất Nemax­ ở trên chỉ là phần công suất động cơ dùng để khắc phục các lực cản chuyển động. Để chọn động cơ đặt trên ô tô, cần tăng thêm phần công khắc phục các sức cản phụ, quạt gió, máy nén khí,… Vì vậy phải chọn công suất lớn nhất là:

        Nemax = 1,1*Nemax = 1.1*704=719(mã lực)

  –  Hệ số thích ứng của động cơ theo mô men xoắn:

      k==1,2   Memax=k*MN=1.2*103 = 123.6 (KG.m)

III. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính

  Tỷ số truyền của hệ thống truyền lực chính trong trường hợp tổng quát được xác định theo công thức :

              it = ih . if . io

     Trong đó : ih là tỷ số truyền lực chính

                      if là tỷ số truyền của hộp số phụ

                      i­o là tỷ số truyền của truyền lực chính

 1. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính.

          i0 được xác định trên cơ sở đảm bảo tốc độ chuyển động cực đại của ô tô ở số truyền cao nhất trong hộp số.

      i0 =             

      rb= 0,35 m     : bán kính động lực học của bánh xe (m).

      ihn = 1 : tỷ số truyền của tay số cao nhất

           vmax  : vận tốc lớn nhất của ô tô  309( km/h).

           nv : số vòng quay của động cơ khi ô tô đạt tốc độ lớn nhất

           ipc =1.3

                                  i0 =  0.377.=1.8

 1. Xác định tỷ số truyền của hộp số

    2.1.Xác định tỷ số truyền của tay số 1

 • Tỷ số truyền của tay số 1 được xác định trên cơ sở đảm bảo khắc phục được sức cản lớn nhất của mặt đường mà bánh xe chủ động không bị trượt quay trong mọi điều kiện chuyển động.
 • Theo ĐK chuyển động ta có :

             Pkmax  P +Pw

   Pkmax : lực kéo lớn nhất của động cơ phát ra ở bánh xe chủ  động.

   P: lực cản tổng cộng của đường .

   Pw     : lực cản không khí .

Khi ô tô chuyển động ở tay số I ,vận tốc của ôtô nhỏ nên bỏ qua Pw

Vậy :  Pkmax  P=.G

                     .G         

 suy ra :       iI     

f = 0,018

α : góc dốc cực đại của đường =10o

Ψmax là hệ số cản tổng cộng lớn nhất của đường

Ψmax = f + tgαmax = 0.1164+ tg10o = 0.29

 • ih1 ≥ =15 (1)

-Mặt khác Pkmax còn bị giới hạn bởi điều kiện bám giữa bánh xe với mặt đường:  

        Pkmax   P=mk.G

            mk.G 

         Theo điều kiện bám ta có :

              ihI  

              G  : trọng lượng phân bố ở cầu chủ động

          = 0,8  : hệ số bám của mặt đường tốt.  

         rb : bán kính làm việc trung bình của bánh xe .

             ih1 ≤     = 1.84(2)

           Từ (1) và (2) ta chọn lấy  ih1= 1.50

 

2.Xác định tỷ số truyền của các tay số trung gian 

 • Chọn hệ thống tỷ số truyền của các cấp số trong hộp số theo cấp số nhân. 

     Công bội được xác định theo biểu thức;

 

Trong đ: n – số cấp trong hộp số; n= 6

              – tỷ sổ truyền tay số 1, ih1 = 1.50

              – tỷ số truyền tay số cuối cùng trong hộp số. ih6 =1

 

Tỷ số truyền tay số thứ i được xác định theo công thức sau:

 

Trong đó: –  – tỷ số truyền tay số thứ i trong hộp số (i=2,…,n-1)

 

Từ hai công thức trên ta sẽ xác định được tỷ số truyền ở các tay số:

  +Tỷ số truyền của tay số II

                     =

  +Tỷ số truyền của tay số III là :ih3 =

  +Tỷ số truyền của tay số IVlà :ih4 = 1.19

 + Tỷ số truyền tay số 5 là : ih5 =1.10

+ Tỷ số truyền tay số 6 là :1

-Tỷ số truyền tay số lùi : i1= 1,2.ihi= 1,2* 1.50=1.8

Kiểm tra tỷ số truyền tay số lùi theo điều kiện bám Pkl   P=G

             G 

         Theo điều kiện bám ta phải có :

               ihI ≤     = 1.84

  Vậy il  1.8 < 1.84  là thỏa mãn điều kiện.        

   Tỷ số truyền tương ứng với từng tay số :

 

    Bảng 2: bảng tỷ số truyền của các tay số

Tay số

I

II

III

IV

V

VI

Số lùi

Tỷ số truyền

1.5

1.39

1.29

1.19

1.1

1

1.8

 

3 ) Lập bảng xác định vận tốc của ô tô tương ứng với từng số truyền.

              Vm = 0.377

 

ne(v/p)

1000

1500

2500

3000

4000

4500

5000

5500

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

260.62

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309

 

PHẦN II

XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÁC CHỈ TIÊU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ

 

I. Cân bằng công suất của ô tô

 1. Phương trình cân bằng công suất

Phương trình cân bằng công suất tại bánh xe chủ động

Nk = Nf  N i N +Nw

Công suất của động cơ phát ra tại bánh xe chủ động

Nk = Ne – Nr = Ne . = Ne .

Nr công suất tiêu hao cho tổn thất cơ khí trong hệ thống truyền lực

= 0,89 hiệu suất truyền lực.

Nf  công suất tiêu hao cho lực cản lăn.

     Nf =  G.f.cos. 

 • Công suất tiêu hao cho lực cản của không khí

Nw =

– Nj   Công suất tiêu hao cho lực cản quán tính  khi tăng tốc .

N= .

Trong đó :     j : gia tốc của ôtô.

                      v : vận tốc chuyển động của ôtô.

                 : hệ số kể đến ảnh hưởng của các khối lượng quay.

                 g : gia tốc trọng trường.

Tuy nhiên trong phương trình chỉ cần xác định thanh phần Nk ,Nf,Nw

Ta thấy đường biểu diễn Nf là đường bậc nhất qua gôc tọa độ nên chỉ cần xác định 2 điểm.

Nf0 = 0 và

 • Đương biểu diễn đồ thị Nw là đường cong
 • Các đồ thị Nk-v theo các số truyền .

Bảng 4: Tính công suất của động cơ

ne(v/p)

1000

1500

2500

3000

4000

4500

5000

5500

Ne(PS)

167

261

449

535

667

704

719.

703.9

Nk

155.31

242.73

417.57

497.55

620.31

654.72

668.67

654.63

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

260.62

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309.

                   

–  Xét ô tô chuyển động trên đường bằng : Nc = Nf + Nw

 • Ta có bảng tính sau :

Bảng 5: Tính công cản của động cơ  

V(km/h)

0

40

60

86

100

120

f

0

0.018

0.018

0.02

0.03

0.035

Nf

0

4.92

7.39

11.76

20.52

28.72

Nw

0

0.88

2.96

8.72

13.71

23.70

Nw+Nf

0

5.8

10.35

20.48

34.23

52.42

 

V(km/h)

150

180

220

250

280

309

f

0.045

0.055

0.07

0.085

0.097

0.1164

Nf

46.16

67.71

105.32

145.33

185.75

245.98

Nw

46.29

79.98

146.03

214.29

301.06

404.62

Nw+Nf

92.45

147.69

251.35

359.62

486.81

650.60

 

 1. Đồ thị cân bằng công suất (vẽ trên giấy Ao kẻ ly)

Nhận xét:

Trên đồ thị, đoạn nằm giữa Nk và (Nf + Nw) là công suất dư. Công suất dư này để khắc phục các công cản công lên dốc, công suất cản tăng tốc.

II.Xác định chỉ tiêu về  lực kéo của ô tô:

 1. Phương trình cân bằng lực kéo:

    Pki = Pf  Pi P + Pw

Pk : Lực kéo tiếp tuyến ở bánh xe chủ động,    Pki =    ( kG ).

 • Pf : Lực cản lăn, Pf =f.G.cos.
 • Pi : Lực cản lên dốc . Pi =G.sin.
 • Pw : Lực cản không khí, Pw=.
 • P: Lực cản quán tính (xuất hiện khi xe chuyển động không ổn định),

                                             Pj =  .

  : Góc dốc của đường .

 • i=tg:Độ dốc của đường .
 • f : Hệ số cản lăn của đường .

Bảng 6: Tính lực kéo PK theo tốc độ ô tô

Me(KG.m)

119.6

124.6

128.6

127.7

119.4

112

103

91.7

Pk1

858.04

893.92

922.61

916.16

856.61

803.51

738.95

657.88

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

Pk2

795.12

828.36

854.95

848.97

793.79

744.60

684.76

609.64

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

Pk3

737.92

768.77

793.45

787.89

736.68

691.03

635.50

565.78

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

Pk4

680.72

709.17

731.94

726.82

697.58

637.46

586.23

521.92

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

      260.62

Pk5

629.23

655.54

676.58

671.85

628.18

589.23

541.90

482.45

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

Pk6

572.03

595.94

615.08

610.77

571.07

535.68

492.63

438.59

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309.

 Bảng 7:Tính các loại lực cản theo tốc độ của ô tô

V(km/h)

0

40

60

86

100

120

f

0

0.018

0.018

0.02

0.03

0.035

Pw

0

5.91

13.29

27.31

36.92

53.17

Pf

0

32.24

32.24

36.93

55.40

64.63

Pf+Pw

0

38.15

45.53

64.24

92.32

117.80

V(km/h)

150

180

220

250

280

309

f

0.045

0.055

0.07

0.085

0.097

0.1164

Pw

83.08

119.63

178.71

230.77

289.48

352.55

Pf

83.09

101.56

129.26

156.95

179.11

214.93

Pf+Pw

166.17

221.19

307.97

387.72

468.59

567.48

+)   Pki =  

    Trong đó :     pki :lực kéo tương ứng ở cấp số i

                             ii   : tỷ số truyền của cấp số i

                              i0  :tỷ số truyền lực chính.

                             Vi  : vận tốc chuyển động của ô tô theo số vòng quay                                              của trục khuỷu động cơ khi ôtô chuyển động ở cấp số i .

Lực cản lăn Pf được xác định như sau :

Với v ≤ 80 km/h thì f = fo = 0,018

Pf = G.f đồ thị là đường thẳng song song với trục hoành.

Với v ≥ 80km/h thì f = 0,018 (1+) đồ thị có dạng đường cong bậc 2

 1. Đồ thị cân bằng lực kéo của ô tô (vẽ trên giấy Ao kẻ ly)

Nhận xét:

Trục tung biểu diễn lực Pk, Pf, Pw. Trục hoành biểu diễn vận tốc của ô tô theo km/h.

* Đường PK6 (lực kéo khi xe chạy ở số truyền 6) cắt nhau với đường biểu diễn lực cản (Pf, Pw) tại A dóng xuống ta được Vmax =309  km/h

Đồ thị Pf là đường thẳng // với trục hoành khi V < 80km/h và là đường cong bậc 2 khi V > 80km/h.

Khoảng cách từ Pf + Pw đến Pki là lực kéo dư để khắc phục các lực cản khác.

 

 1. Giới hạn của đồ thị D theo điều kiện bám

          Ψ ≤ D ≤ Dφ

   Trong đó Ψ = f ± tgα

 D ≥ Ψ là điều kiện cần thiết khi ô tô chuyển động ở vận tốc của các số truyền khác nhau ( trường hợp không tăng tốc )

 • Điều kiện D ≤ Dφ là giới hạn của nhân tố động lực học D theo điều kiện bám. Dφ được xác định theo biểu thức :
 • Dφ = = –

 

PHẦN III

XÂY DỰNG ĐỒ THỊ DX

 

1.Biểu thức xác định Dx

-Trong thực tế ô tô có thể làm việc với tải trọng thay đổi khi đó ta có biểu thức xác định nhân tố động lực học như sau :

Dx =  (1)

mặt khác ta có      D  = (2)

từ 1 và 2 suy ra : Dx.Gx = D.G

= = tgα1

          -Trong đó : α1 là góc nghiêng biểu thị tỷ số giữa tải trọng của xe đang tính với khối lượng toàn bộ của xe

    – Gx : Khối lượng của ô tô ở tảI trọng đang tính Gx = Go + Gex

    – Khối lượng của ô tô ở trạng tháI không tải

     – Gex : Tải trọng của ô tô ở trạng thái đang tính

     – Trị số của α1 được biểu diễn theo các góc thứ nguyên ( 00) khi :

          Gx < G suy ra tgα1 < 1 , α1<450 ( non tải)

          Gx = G suy ra tgα1 =1 , α1= 450 ( đầy tải)

          Gx > G suy ra tgα1 >1 , α1> 450 ( quá tải)

          -Đồ thị nhân tố động lực học Dx (cũn gọi là đồ thị tia) được biểu diễn kết hợp với đồ thị D.Phần bên phải là đồ thị D khi ô tô chở đầy tải ,phần bên trái là đồ thị biểu diễn nhân tố động lực học khi xe chở tải thay đổi Dx hoặc φx ( trục hoành ) , trục tung biểu thị nhân tố động lực học D khi đầy tải.

-Lập bảng giá trị nhân tố động lực học ;

– Ta có Di = =( Pki – ).  

                  

Bảng 8: Tính đồ thị nhân tố D theo tay số

 

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

Pk1

858.04

893.92

922.61

916.16

856.61

803.51

738.95

657.88

Pw1

5.22

11.74

32.61

46.96

83.49

105.67

130.45

157.85

D1

0.455

0.470

0.475

0.464

0.412

0.372

0.325

0.267

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

Pk2

795.12

828.36

854.95

848.97

793.79

744.60

684.76

609.64

Pw2

6.08

13.67

37.98

54.69

97.22

123.04

151.92

183.81

D2

0.421

0.435

0.436

0.424

0.372

0.331

0.284

0.227

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

Pk3

737.92

768.77

793.45

787.89

736.68

691.03

635.50

565.78

Pw3

7.05

15.87

44.09

63.50

112.88

142.87

176.38

213.42

D3

0.390

0.402

0.400

0.386

0.333

0.292

0.245

0.188

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

260.62

Pk4

680.72

709.17

731.94

726.82

697.58

637.46

586.23

521.92

Pw4

8.29

18.65

51.81

74.63

132.65

167.89

207.27

250.79

D4

0.359

0.368

0.363

0.348

0.301

0.250

0.202

0.145

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

Pk5

629.23

655.54

676.58

671.85

628.18

589.23

541.90

482.45

Pw5

9.7

21.83

60.65

87.33

155.24

196.48

242.57

310.39

D5

0.330

0.338

0.328

0.312

0.252

0.209

0.160

0.092

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309.

Pk6

572.03

595.94

615.08

610.77

571.07

535.68

492.63

438.59

Pw6

11.74

26.41

73.38

105.67

187.85

237.74

293.50

352.55

D6

0.299

0.304

0.289

0.269

0.204

0.159

0.106

0.046

 

 

 

 1. Đồ thị nhân tố động lực học Dx khi tải trọng thay đổi

                                     (vẽ trên giấy Ao kẻ ly).

 

PHẦN IV

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TĂNG TỐC CỦA Ô TÔ

I.Xác định gia tốc của ô tô :

1.Biểu thức xác định gia tốc

J =­ *g

 -Khi ô tô chuyển động trên đường bằng ( α = 0 ) suy ra:

            Jm = * g

Trong đó

 • m chỉ số tương ứng với tỷ số truyền đang tính m = 1 .. – D là nhân tố động học của ô tô khi chở đủ tải.

– djm hệ số kể đến ảnh hưởng của các khối lượng quay được tính theo công thức sau:      djm = 1,05+ 0,05.i2hm

 

 

Bảng 10: Tính giá trị của gia tốc theo tỷ số truyền và vận tốc

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

D1

0.455

0.470

0.475

0.464

0.412

0.372

0.325

0.267

f

0.018

0.018

0.027

0.033

0.045

0.051

0.058

0.066

j1

2.25

2.38

2.34

2.20

1.64

1.25

0.78

0.21

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

D2

0.421

0.435

0.436

0.424

0.372

0.331

0.284

0.227

f

0.018

0.018

0.030

0.035

0.049

0.056

0.064

0.071

j2

1.95

2.07

1.98

1.83

1.26

0.85

0.38

0.18

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

D3

0.390

0.402

0.400

0.386

0.333

0.292

0.245

0.188

f

0.018

0.018

0.032

0.038

0.053

0.062

0.069

0.080

j3

1.73

1.84

1.70

1.52

0.92

0.63

0.20

0.12

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

260.62

D4

0.359

0.368

0.363

0.348

0.301

0.250

0.202

0.145

f

0.018

0.018

0.034

0.042

0.059

0.067

0.078

0.088

j4

1.47

1.55

1.36

1.16

0.59

0.35

0.17

0.07

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

D5

0.330

0.338

0.328

0.312

0.252

0.209

0.160

0.092

f

0.018

0.018

0.037

0.046

0.065

0.075

0.086

0.10

j5

1.21

1.28

1.02

0.80

0.42

0.24

0.14

0.03

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309.

D6

0.299

0.304

0.289

0.269

0.204

0.159

0.106

0.046

f

0.018

0.020

0.041

0.051

0.072

0.085

0.097

0.1164

j6

0.95

0.98

0.65

0.38

0.29

0.15

0.09

0

 

– Đồ thị gia tốc(vẽ trên giấy Ao kẻ ly).

    2.Lập đồ thị xác định gia tốc của ô tô

Nhận xét:  Vmax =  309 km/h

– Ở tốc độ của ô tô Jvmax = 0 vì xe không còn khả năng tăng tốc.

– Do ảnh hưởng của hệ số di1 nên j2 (gia tốc ở tay số 2) > j1 (gia tốc ở tay số 1).

II. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc.

 1. Biểu thức xác định thời gian tăng tốc

          – Từ CT : j =  suy ra dt =

     – Suy ra:Khoảng thời gian tăng tốc từ v1 v2 của ô tô là:

t1,2=.dv

– Bảng giá trị gia tốc ngược

V số 1

37.59

56.39

93.98

112.78

150.37

169.17

187.96

206.76

j1

2.25

2.38

2.34

2.20

1.64

1.25

0.78

0.21

1/j1

0.44

0.42

0.43

0.45

0.61

0.8

1.28

4.76

V số 2

40.57

60.85

101.42

121.7

162.27

182.55

202.84

223.12

j2

1.95

2.07

1.98

1.83

1.26

0.85

0.38

0.18

1/j2

0.51

0.48

0.51

0.55

0.79

1.18

2.63

5.55

V số 3

43.71

65.57

109.28

131.14

174.85

196.71

218.56

240.42

j3

1.73

1.84

1.70

1.52

0.92

0.63

0.20

0.12

1/j3

0.59

0.54

0.59

0.66

1.09

1.59

5.00

8.33

V số 4

47.39

71.08

118.46

142.17

189.54

213.24

236.93

260.62

j4

1.47

1.55

1.36

1.16

0.59

0.35

0.17

0.07

1/j4

0.68

0.65

0.74

0.86

1.69

2.86

5.88

14.28

V số 5

51.26

76.89

128.16

153.79

205.05

230.68

256.31

289.94

j5

1.21

1.28

1.02

0.80

0.42

0.24

0.14

0.03

1/j5

0.83

0.78

0.98

1.25

2.38

4.17

7.14

33.33

V số 6

56.39

84.58

140.97

169.17

225.56

253.75

281.94

309.

j6

0.95

0.98

0.65

0.38

0.29

0.15

0.09

0

1/j6

1.05

1.02

1.53

2.63

3.45

6.67

11.11

 

-Đồ thị gia tốc ngược  ( vẽ trên giấy Ao kẻ ly ).

 

 

 

 

 1. Thời gian tăng tốc của ô tô.

Áp dụng phương pháp tính gần đúng chia đồ thị 1/j thành k phần với :

: là thời gian tăng tốc từ

Với

Suy ra thời gian tăng tốc toàn bộ

 : là số khoảng chia vận tốc từ

 là vận tốc trung bình thứ i

 : là vận tốc tại thời điểm i ( km/h)

 là vận tốc tại thời điểm i-1 ( km/h)

 

          4.Quãng đường tăng tốc của ô tô

 1. Biểu thức tính quãng đường tăng tốc

Áp dụng công thức tính quãng đường :

 

Từ phương pháp tính gần đúng ta có :

Chia vận tốc từ  thành n khoảng ta có :

 

Trong đó :

 là quãng đường tăng tốc được trong khoảng thời gian

 : giá trị trung bình của vận tốc tại thời điểm thứ i

Tổng quãng đường tăng tốc :       

     Bảng 12: Tính giá trị thời gian và quãng đường tăng tốc

tay số 1

Vi-1- Vi

037.59

37.5956.39

56.3993.98

 
 

Jtb

1.13

2.32

2.36

 
 

∆t

9.24

2.25

4.42

 
           
 

∆s

173.67

105.73

332.32

 
           

tay số 2

Vi-1- Vi

93.98101.42

101.42162.27

162.27 202.84

 
 

Jtb

2.16

1.62

0.82

 
 

∆t

0.96

10.43

13.74

 
           
 

∆s

93.79

1375.14

2508.31

 
           

tay số 3

Vi-1- Vi

202.84218.56

   
 

Jtb

0.29

   
 

∆t

15.06

   
         
 

∆s

3173.14

   
         

tay số 4

Vi-1- Vi

218.56236.93

   
 

Jtb

0.19

   
 

∆t

26.86

   
         
 

∆s

6117.23

   
         

tay số 5

Vi-1- Vi

236.93 256.31

 
 

Jtb

0.16

 
 

∆t

33.65

 
       
 

∆s

8298.76

 
       

tay số 6

Vi-1- Vi

256.31281.94

281.94309.

 
 

Jtb

0.12

0.05

 
 

∆t

59.33

150.33

 
         
 

∆s

15967.19

44418

 
         
               

 37.6 (s);  5413(m)
5. Đồ thị thời gian tăng tốc và quáng đường tăng tốc
( vẽ trên giấy Ao kẻ ly ).

 

Nhận xét:

Vì trong quá trình tính toán còn có cả thời gian và quãng đường sang số. Nên trong quá trình vẽ đồ thị ta nên bỏ qua các thời gian va quãng đường đó.

 

 

KẾT LUẬN

    Việc tính toán động lực kéo của ô tô chỉ có ý nghĩa về mặt lí thuyết do tính tương đối của các phép tính,và sự lựa chọn các hệ số trong quá trình tính toán không chính xác so với thực tế.Trong thực tế ,việc nghiên cứu đánh giá chất lượng kéo của ô tô  được thực hiện trên đường hoặc trên các bệ thử chuyên dùng.

***************************************************************

 

 

 

 

 

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here