UBND TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI XÃ, THÔN/BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NĂM 2018 ĐẾN X Y DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

0
856
Đề ôn thi đại học môn văn 2019 khối C
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


UBND TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI XÃ, THÔN/BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NĂM 2018 ĐẾN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected] 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: UBND TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI XÃ, THÔN/BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NĂM 2018 ĐẾN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UBND TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI XÃ, THÔN/BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NĂM 2018 ĐẾN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện tự nhiên, thời tiết, cơ chế quản lý,… Nhưng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới các cấp đã triển khai quyết liệt, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong tỉnh. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã đạt được một số kết quả nhất định.

Đến 30 tháng 6 năm 2019, Nghệ n có 226/431 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới (trong đó có 218 xã đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới) và 667 thôn/bản đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Có 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là: Thị xã Thái Hoà, thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh là 15,87 tiêu chí/xã.

Nhằm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới một cách hiệu quả, chất lượng cũng như đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương và đặc biệt là đối với các vùng miền núi đặc biệt khó khăn, Nghệ n đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các địa phương đồng thời ban hành được nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông Nông thôn, thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới; xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thôn/bản Nông thôn mới,…

Trong đó, để tuyên truyền, phổ biến, tạo động lực cho các xã và các thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ n đã phát động và triển khai cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ n cũng như trên toàn quốc. 

Là một trong những cách làm sáng tạo về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, nhằm phát hiện, tôn vinh những xã, thôn/bản tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng rộng khắp, đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, là tiền đề cho các xã, thôn/bản Nông thôn mới đẹp làm mẫu cho các địa phương khác học tập, nhân rộng. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nông thôn mới nâng cao gắn xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh với phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu trong khu vực nông thôn.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, cơ quan Thường trực Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Nghệ n đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản nông thôn mới đẹp năm 2018”; thể lệ cuộc thi và ban hành Bộ tiêu chí và 154 thang điểm cho cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh và các thôn/bản đã đạt chuẩn Nông thôn mới của 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bộ tiêu chí chấm điểm “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” gồm có 15 nội dung; Tiêu chí chấm điểm “Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” có 9 nội dung.

Căn cứ kế hoạch và Bộ tiêu chí chấm điểm “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn/bản Nông thôn mới năm 2018”; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cuộc thi để lựa chọn các xã, thôn/bản tốt nhất tham gia dự thi cuộc thi cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, nhưng cuộc thi đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương và nhất là sự hào hứng, phấn khởi của bà con nhân dân, mặc dù trong thời gian ngắn các đơn vị tham gia đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tổ chức triển khai cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” cũng gặp một số khó khăn như: lần đầu tiên tổ chức cuộc thi nên đã gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, việc triển khai cuộc thi còn nhiều lúng túng, số lượng xã, thôn/bản tham gia cuộc thi chưa nhiều, công tác tuyên truyền tại một số địa phương còn yếu, chất lượng và số lượng các xã, thôn (bản) dự thi chưa cao; việc tham mưu ban hành bộ tiêu chí và thang điểm chấm còn chưa sát với thực tế tại địa phương.

Có 17 xã và 03 thôn/bản của 14 huyện, thành phố, thị xã được Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện lựa chọn tham gia chung kết cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018”, Cuộc thi bao gồm 3 nội dung đó là chấm thi thực tế, thi phóng sự và thi thuyết trình. Kết quả xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” với phần thưởng một tỷ đồng. Giải Nhì thuộc xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) với phần thưởng 700 triệu đồng. Hai xã đạt giải Ba với phần thưởng 500 triệu đồng/xã; Năm xã đạt giải khuyến khích với phần thưởng 400 triệu đồng/xã. Ngoài ra Ban tổ chức cuộc thi cũng trao các giải phụ như: xã có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; có đường giao thông, đường hoa đẹp; có miền núi đẹp tiêu biểu; xã có bố trí sắp xếp quy hoạch dân cư hợp lý…

Giải nhất thôn (bản) nông thôn mới đẹp được trao cho thôn Nghĩa Chính, xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) với phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. 

Sau khi tổ chức Cuộc thi mẫu “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới ngày càng rộng khắp trên địa bàn từng xã. Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn nhưng thông qua cuộc thi các xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo các quy định. Qua cuộc thi đã phát hiện những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã để từ đó nhân rộng các mô hình hay cho các xã học tập. 

Cuộc thi đã có tác động tích cực tới việc xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu như sau:

Thứ nhất, Sau khi tham gia cuộc thi, các xã Nông thôn mới kiểu mẫu (xã Kim Liên huyện Nam Đàn, xã Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu, xã Sơn Thành huyện Yên Thành) cũng như các xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong toàn tỉnh đã tiếp tục phát huy 155 những kết quả đạt được, tiếp tục tiến hành và huy động nguồn lực để hoàn thiện nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đã có nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các xã đạt giải cao trong cuộc thi để áp dụng cho địa phương mình. 

 

Thứ hai, các xã đã tiếp tục giữ vững các tiêu chí hiện có, hoàn thiện nâng cao các tiêu chí còn yếu, đồng thời tiếp tục rà soát, khắc phục các khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết thêm nhiều việc làm tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, địa phương phát triển, phấn đấu sớm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ ba, Việc thực hiện xây dựng xã, xóm “Xanh – Sạch – Đẹp”: Đã cho hiệu quả bước đầu: Nhiều tuyến đường hoa cây xanh, đường hoa được hình thành; Hệ thống đế cờ, cụm cờ cổ động được triển khai thực hiện đồng bộ; Trụ sở làm việc xã, Trường học, Trạm Y tế, nhà văn hóa xã, xóm được quan tâm vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh bóng mát; Phong trào ngày chủ nhật xanh đã từng bước phát huy được hiệu quả, một bộ phận người dân đã có ý thức vệ sinh hàng ngày trên đường giao thông đoạn trước nhà mình, phát quang, cắt tỉa bờ rào, chỉnh trang vườn nhà, nhiều tuyến kênh mương được khơi thông, các tuyến đường giao thông được phát quang bờ bụi, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, tập kết các loại vật liệu, củi gỗ,… trên các tuyến đường, kênh mương từng bước được hạn chế;… đã góp phần tạo cảnh quan môi trường từng xóm, từng xã xanh, sạch, đẹp. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, trong khu dân cư được quan tâm đầu tư lắp đặt đồng bộ hơn.

Cuộc thi “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018″ và Thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018” của tỉnh Nghệ n đã thu được nhiều hiệu quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương. Với sự ủng hộ của các ngành, các địa phương, sự hào hứng của người dân, Nghệ n kính đề nghị Trung ương chỉ đạo, khuyến khích các địa phương trên toàn quốc căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương để tổ chức cuộc thi tạo hiệu ứng lan tỏa đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới trên toàn quốc. Trung ương tổ chức thi theo cụm, theo vùng và tiến tới tổ chức cuộc thi trên phạm vi cả nước. 

Trên đây là đánh giá tác động của việc tổ chức mô hình Hội thi xã, thôn/bản Nông thôn mới đẹp năm 2018 đến xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here