Phác Đồ Điều Trị Gây Đóng Chóp Cho Răng Vĩnh Viễn Bằng Mta

0
2002
Phác Đồ Điều Trị Gây Đóng Chóp Cho Răng Vĩnh Viễn Bằng Mta
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phác Đồ Điều Trị Gây Đóng Chóp Cho Răng Vĩnh Viễn Bằng Mta

(Mineral Trioxide Aggregate)

1. CHỈ ĐỊNH:

– Răng vĩnh viễn chưa đóng chóp.

  • Viêm tủy không hồi phục.
  • Hoại tử tủy.

2. ĐIỀU TRỊ:

– Lấy tủy toàn phần.

– Quay Ca(OH)2 trong 1 tuần.

– Trám MTA vùng chóp, đặt gòn ẩm trong buồng tủy, trám tạm (Caviton).

– Trám bít ống tủy bằng vật liệu trám bít sau 1 ngày, trám tạm.

Quảng Cáo

– Trám kết thúc bằng vật liệu trám kết thúc (GIC hay Composite)

Phác Đồ Điều Trị Gây Đóng Chóp Cho Răng Vĩnh Viễn Bằng MtaXem Thêm: Phác Đồ Điều Trị Răng Hàm Mặt

  1. Phác Đồ Quy Trình Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Cắt Môi
  2. Phác Đồ Quy Trình Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Gò Má Cao
  3. Phác Đồ Quy Trình Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Gương Mặt Vuông Chữ Điền Thành Gương Mặt Trái Xoan
  4. Phác Đồ Điều Trị Cho Răng Sữa Áp – Xe Quanh Chóp Răng Trẻ Em
  5. Phác Đồ Điều Trị Dị Tật Môi – Hàm Ếch Bẩm Sinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here