Một Số Dạng Bài Môn Thị Trường Chứng Khoán Thường Gặp

0
30113
thi-truong-chung-khoan
thi-truong-chung-khoan
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU

MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Dạng bài Thị Trường Chứng Khoán

Đề cương có nhiều công thức nên các bạn hãy tải đề cương về để xem chi tiết nhé!. Công thức và hình ảnh trong bản pdf. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Đề cương liên quan: Thị Trường Chứng Khoán


Mục Lục

Quảng Cáo

DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

 

Phần hướng dẫn dạng 1 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.

Bài 1: Công ty X trong năm trước chi trả mức cổ tức là 40%. Giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000 đ/cp. Mệnh giá 10.00đ. Trong năm đầu tiên người ta dự tính tốc độ tăng trưởng 30%, năm thứ hai là 20%, năm thứ 3 là 15%, từ năm thứ 4 trở đi tốc độ tăng trưởng đều đặn là 10%/năm. Định giá cổ phiếu này nếu như lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư tương đương với LS ngân hang biết LSNH hiện nay là 20%.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

 

Bài 2: Cho bảng chi trả cổ tức của công ty X như sau:

Năm 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Cổ Tức (đ) 1820 1600 2650 1920 1960

 

Từ năm 2014 trở đi, tốc độ tăng trưởng cổ tức là 10%/năm. Khi đầu tư vào công ty X tỷ suất mong đợi của nhà đầu tư giai đoạn 2008-2012 là 18%/năm, sau đó là 15%/năm. Định giá cổ phiếu trên.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 2: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

Phần hướng dẫn dạng 2 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.

Bài 1: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000.000đ, kỳ hạn 5 năm, LS coupon là 8%/năm được trả lãi nửa năm 1 lần. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, tỷ suất LN kỳ vọng là 9%/năm.

 1. Xác định giá của TP
 2. Nếu TP trên đang được bán với giá 999.780đ, bạn có nên mua TP đó không?

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

Bài 2: Một TP có thời hạn 10 năm, LS 10%, MG 100.000 đ/TP được phát hành vào ngày 1/1/2008, lãi hạch toán 6 tháng/lần. Trị giá TP hiện tại là 110.000 đ/TP. Định giá TP ? Biết rằng LS đáo hạn của TP tương đương là 12%.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 3: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

 • ATO, LO thì ATO ưu tiên trước (nên xếp giá từ cao xuống thấp)
 • ATC, LO thì ATC ưu tiên trước
 • LO, MP thì MP ưu tiên trước

+ Ưu tiên khớp lệnh: giá trước, thời gian sau.

+ Nguyên tắc khớp lệnh mua cao, bán thấp

+ Giá khớp lệnh là giá có khối lượng giao dịch Max

Phí môi giới = KLGD × Giá giao dịch × % Phí môi giới

Bài 1: Đầu giờ phiên giao dịch SGDCK TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán CP SAM như sau:

Lệnh bán Giá (đ) Lệnh mua
5000 ATO 4000
5200 38000 8000
8300 37700 18000
15000 37400 15000
18500 37100 0
13400 36800 5000
5600 36500 4500
4000 36200 3500

Yêu cầu:

 • Xác định giá mở cửa của CP SAM. Biết rằng giá đóng cửa của CP SAM ở phiên giao dịch ngày hôm trước là 37.200đ.
 • Nhận xét việc thực hiện lệnh theo giá mở cửa. Cho biết, tại mức giá 37.100đ có KH đặt bán:
KH A B C
Thời gian 8h30 8h35 8h37
Số Lượng 6000 8000 10000

 

 • Tính phí môi giới mà các công ty chứng khoán thu được trong phiên giao dịch trên biết rằng các công ty đều áp dụng mức phí môi giới là 0,5% và trong số lệnh mua được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 10% và trong số lệnh bán được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 5%.

Giải:

Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

TL mua Lệnh mua Giá (đ) Lệnh bán TL bán KLGD
4000 4000 ATO 4000
12000 8000 38000 5200 75000 12000
30000 18000 37700 8300 69800 30000
45000 15000 37400 15000 61500 45000
45000 0 37100 18500 46500 45000
50000 5000 36800 13400 28000 28000
54500 4500 36500 5600 14600 14600
59000 3500 36200 4000 9000 9000
ATO 5000 5000 5000

Giá mở cửa của CP SAM là 37.100đ vì tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất (45.000) và do giá tham chiếu là 37.200 đ

 1. Nhận xét việc thực hiện lệnh:
 2. a) Bên mua:

– Các lệnh đặt mua có giá ≥ 37.100 đ thì được thực hiện

– Các lệnh đặt mua có giá < 37.100 đ thì ko được thực hiện

 1. b) Bên bán:

– Các lệnh đặt bán có giá ≤ 36.800 đ thì được thực hiện

– Các lệnh đặt bán có giá > 37.100 đ thì ko được thực hiện

Tại mức giá 37.100 đ có 18.500 CP được chào bán nhưng chỉ bán được 45.000 – 28.000 = 17.000 CP

Số lượng CP này sẽ được phân bổ cho những người đặt bán tại mức giá 37.100 đ theo thứ tự ưu tiên về thời gian và khối lượng:

KHA bán được 6.000

KHB bán được 8.000

KHC bán được 3.000

 1. Tổng phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2

= 45.000 × 37.100 × 0,5% × 2

= 16.695.000 đ

Phí tự doanh mua = KLGD × Giá GD × tỷ lệ GD tự doanh mua × % phí môi giới

= 45.000 × 37.100 × 10% × 0,5%

= 834.750 đ

Phí tự doanh bán = KLGD × Giá GD × tỷ lệ GD tự doanh bán × % phí môi giới

= 45.000 × 37.100 × 5% × 0,5%

= 417.375 đ

Phí thu được = Tổng phí môi giới – (Phí tự doanh mua + Phí tự doanh bán)

=   16.695.000 – (834.750 + 417.375 ) = 15.442.875 đ

Bài 2: (Trích từ đề thi) Vào đầu phiên giao dịch xđ giá mở cửa ngày 14/11/200X Trung tâm giao dịch CK TPHCM tập hợp được các lệnh mua và lệnh bán SGH như sau:

Lệnh bán                       P (đ)                      Lệnh mua

( Số liệu như phần lời giải)

Biết rằng giá đóng cửa của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ, biên độ giao động giá là  5%

Yêu cầu:

 • Xác định giá mở cửa của CP BBC ngày 14/11/200X
 • Tính phí môi giới mà cty CK VCBS thu được, biết rằng phí môi giới là 0,45% và đầu giờ phiên giao dịch có các KH sau đặt lệnh mua CP SGH tại cty:
KH A B C D
Giá 32200 32300 32500 32600
Số Lượng 900 1200 800 900

 

Giải:

Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

TL mua Lệnh mua Giá (đ) Lệnh bán TL bán KLGD
1000 1000 ATO 1000
4500 3500 32800 5200 27700 4500
9300 4800 32600 1200 22500 9300
12800 3500 32500 2500 21300 12800
15000 2200 32300 6300 18800 15000
16200 1200 32200 5000 12500 12500
20200 4000 31900 1300 7500 7500
21700 1500 31700 5500 6200 6200
ATO 700 700 700

 

Giá mở cửa của CP BBC ngày 14/11/200X là 32.300 đ vì tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất bằng 15.000

Với giá đóng cửa của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ < 49.900 đ và biên độ giao động giá là  5%  Các mức giá phải giao động trong (30.780; 34.020) và cách nhau là 100. Tức là 30.800; 30.900;……….;34.000

Do đó, giá 32.300 là hợp lệ

 1. Tính phí môi giới mà cty CK VCBS thu được:
KH Giá Số lượng đặt SL khớp Phí môi giới (đ)
A 32.200 900 0 0
B 32.300 1.200 1.200 1.200 × 32.300 × 0,45% = 174.420
C 32.500 800 800 800 × 32.300 × 0,45% = 116.280
D 32.600 900 900 900 × 32.300 × 0,45% = 130.815
Tổng phí môi giới 421.515

 

DẠNG 4: KHỚP LỆNH LIÊN TỤC

 • Chỉ tồn tại lệnh LO, MP: Lệnh MP ưu tiên trước
 • Nguyên tắc khớp lệnh:

+ Giá mua phải cao hơn hoặc bằng giá bán (Khớp theo giá của người đặt lệnh trước)

+ Mua cao, bán thấp

 • Ưu tiên đặt lệnh trước theo nguyên tắc giá, thời gian
 • Theo quy định mới, áp dụng cho HOSE (TPHCM)

+ Phiên 1: 8h30 đến 8h45

+ Phiên 2: 8h45 đến 10h30

+ Phiên 3: 10h30 đến 10h45

 • Hết phiên giao dịch khớp lệnh liên tục, nếu lệnh MP chưa được khớp thì sẽ được chuyển thành lệnh LO theo nguyên tắc “mua nhảy lên, bán nhảy xuống” 1 đơn vị giá (đơn vị yết giá)
  • Đơn vị yết giá:
 • Tại sở GDCK TPHCM hiện nay:
Mức giá Đơn vị yết giá
≤ 49.900 đ 100 đ
50.000 đ – 95.500 đ 500đ
≥ 100.000 đ 1000đ

 

 • Tại HN: đv yết giá là 100 đ đvới CP và chứng chỉ quỹ. Trái phiếu ko quy định.

Bài 1: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gian NĐT Lệnh mua Lệnh bán
Giá (1.000đ) KL (CP) Giá (1.000đ) KL (CP)
9h20 A 37,8 300 30,6 500
9h22 B 30,4 300
9h24 C 30,7 1000
9h25 D 30,8 500
9h27 E MP 1000
9h28 F MP 1000

Yêu cầu: Xđ giá và khối lượng giao dịch của mỗi nhà đầu tư mua, bán được

Tính phí môi giới NĐT F phải trả. Biết rằng tỷ lệ phí môi giới là 0,5%.

Giải:

Khung giờ từ 9h20 đến 9h29 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo quy định mới hiện nay là 8h45 đến 10h30.

Giả sử lệnh bán của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 1

9h20: Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnh

9h22: như trên

A dư bán 500 CP giá 30,6

B dư bán 300 CP giá 30,4

9h24:  C – B : 300 CP giá 30,4

C – A : 500 CP giá 30,6

C dư mua 200 CP giá 30,7

9h25: ko có giao dịch vì giá bán > giá mua

C dư mua 200 CP giá 30,7

D dư bán 500 CP giá 30,8

9h27:  E – D : 500 CP giá 30,8

C dư mua 200 CP giá 30,7

E dư bán 500 CP giá MP

9h28:  E – F : 500 CP giá MP

C – F : 200 CP giá 30,7

F dư bán 300 CP giá MP

Lệnh MP đến cuối phiên khớp lệnh liên tục chuyển thành lệnh LO với giá 30,6

Phí môi giới mà NĐT F phải trả là:

(500 × 30,6 + 200 × 30,7) × 0,5% = 107,2 (nghìn đ)

 

Bài 2: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gian NĐT Lệnh mua Lệnh bán
Giá (1.000đ) KL (CP) Giá (1.000đ) KL (CP)
8h46 A 37,8 300
9h32 B 37,6 1900
9h35 C 37,9 1000
9h40 D 37,2 100
9h45 E 37,8 200

 

 

 • Xác định kết quả khớp lệnh
 • Tính phí môi giới cty CK thu được biết phí môi giới 0,4%
 • Tính số tiền mà nhà đầu tư B thu được biết thuế TNCN áp dụng trong đầu tư chứng khoán là 0,1%
 • Nếu nhà đầu tư B áp dụng nghiệp vụ ứng trước tiền bán, tính số tiền NĐT này thu được, biết rằng mức phí áp dụng của nghiệp vụ này là 0,5%/ngày, thời gian ứng tối thiểu là 3 ngày, kể cả thứ 7, CN, phí môi giới tối thiểu là 30.000 đ/lần ứng. Ngày khớp lệnh thành công là ngày thứ 6

Giải:

1) Khung giờ từ 8h46 đến 9h45 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo quy định mới hiện nay là 8h45 đến 10h30.

Giả sử lệnh mua của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 1

8h46: Chỉ có lệnh mua, ko có lệnh bán ” Không khớp lệnh

9h32:  A – B : 300 CP giá 37,8

B dư bán 1.600 CP giá 37,6

9h35:  C – B : 1.000 CP giá 37,6

B dư bán 600 CP giá 37,6

9h40: Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnh

B dư bán 600 CP giá 37,6

D dư bán 100 CP giá 37,2

9h45:  E – D : 100 CP giá 37,2

E – B : 100 CP giá 37,6

B dư bán 500 CP giá 37,6

2) Phí môi giới cty chứng khoán thu được:

Phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2

= (300 × 37,8 + 1.000 × 37,6 + 100 × 37,2 + 100 × 37,6) ×0,4% × 2

= 4.513,6 nghìn đ

 1. Tính số tiền mà nhà ĐT B thu được:

– Số tiền B thu được sau khi trừ đi phí môi giới:

X = KLGD × Giá GD × (1 – % phí môi giới)

– Số tiền B thu được sau khi trừ đi phí môi giới và thuế TNCN:

Y = KLGD × Giá GD × (1 – % phí môi giới) × (1 – Thuế suất thuế TNCN)

= (300 × 37,8 + 1.000 × 37,6 + 100 × 37,2 + 100 × 37,6) ×(1 – 0,4%) ×(1 – 0,1%)

= 52.436,71 nghìn đ

 • Số tiền mà nhà ĐT B thu được:

Z = Y – Phí ứng trước

Phí ứng trước = Y × 0,5% × 5 = 52.436,71 × 0,5% × 5 = 1.310,92 nghìn đ

Phí ứng trước nếu ≤ 30k thì lấy 30k

> 30k thì lấy phí ứng trước

Phí ứng trước = 1.310,92 nghìn đ > 30k nên lấy phí ứng trước.

Z = Y – Phí ứng trước = 52.436,71 – 1.310,92 = 51.125,79 nghìn đ.

thi-truong-chung-khoan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here