HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

0
1442
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Hướng dẫn lái xe ô tô


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

I. LY HỢP

 • Ly hợp trên xe con
 1. a) Ly hợp ma sát

H1

H3

H2

 

1

H4

H5

 

2

 1. b) Cơ cấu điều khiển
H6   H7
     

H9

H8

 

3

H10

H11

4

H13

H12

H14

H15

 

5

2) Trên xe tải thông dụng

H17

H16

 

6

H18

H19

H20

 

7

Dẫn động

H21

H22                                                                                                  H23

 

8

H25

H24

H26

H27

 

9

Ly hợp hai đĩa trên xe ô tô tải có tải trọng lớn

 1. X−¬ng ®Üa ; 2. §Üa Ðp trung gian ; 3. Bul«ng h¹n chÕ ; 4. §Üa Ðp ngoµi ; 5. Cµng nèi ; 6. §ßn më ly hîp ; 7. Lß xo ®ì tÊm chÆn ; 8. èng b¬m mì ; 9. Vßng b¾t lß xo víi tÊm chÆn ; 10. Bi “T” ; 11. Lß xo håi vÞ khíp nèi ; 12. Khíp nèi ; 13. Cµng më ly hîp ; 14. TÊm chÆn ®Çu ®ßn më ; 15. Trôc cña cµng më ly hîp ; 16. Lß xo Ðp ; 17. Vá trong ly hîp ;
 2. §Öm c¸ch nhiÖt ;
 1. Bul«ng b¾t chÆt vá ly hîp víi b¸nh ®µ ; 20. N¾p cña c¸cte ly hîp ; 21. B¸nh ®µ ; 22. §Üa ma s¸t ; 23. Trôc ly hîp ; 24. Moay¬ ; 25. Lß xo

H29                                          gi¶m chÊn ; 26. TÊm

®Üa ; 27. Bul«ng b¾t

®ßn t¸ch ®Üa Ðp trung

gian.

H28

 

10

Cấu tạo một số chi tiết

H30

H31

H33

H32

 

11

II. HỘP SỐ CƠ KHÍ ĐIỀU KHỈỂN BẰNG TAY

 

1. Hộp số hai trục

H34

H35

H36

 

12

H37

H38

H39

 

13

H40

H41

H42

H43

 

14

 1. Hộp số ba trục H44

H45

H46

 

15

H47

H48

16

3. Hộp số có nhiều số truyền

H49

17

H50

 

H51

 

18

4. Dẫn động và điều khiển hộp số

H52

H53

H54

19

H55

H56

H57

20

Cơ cấu định vị và khóa hãm

                   
H58   N¹ng gμi sè            
    Chèt ®Þnh vÞ Bi ®Þnh        
           
             
      H58  
                 
  Trôc tr−ît Bi ®Þnh vÞ            
               
             
                 
    Trôc tr−ît              
N¹ng gμi sè Trôc tr−ît Lß xo tú N¹ng gμi sè        
       
         
                   
    Trôc tr−ît              
                 
                   
N¹ng gμi sè       H59        
               
                   
                   

H60

H61

 

21

H63

H62

 

22

Đồng tốc quán tính

H65

H64

 

23

H66       H67

 

24

III. HỘP SỐ THỦY LỰC

H68

H69

 

25

 1. Biến mô men

H70

H71   H72   H73
         

26

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến mô

H74

H75

H77

H76

 

27

H79

H80

H78

H81

28

 1. Hộp số hành tinh

Cơ cấu hành tinh và cách tạo tỷ số truyền

H82

N

H

G

H83

M

H84

 

29

H85

H86

H87

H88

30

Hộp số xe Matiz

H89

31

Các trạng thái đi số

H92

H93

H90

H94

H91

 

32

Cấu tạo một số chi tiết và nguyên lý làm việc

H97

H95

H96

33

H98

H99

H100

 

34

 1. HỘP PHÂN PHỐI
 1. Hộp phân phối hai trục ra

H101

 

35

Sơ đồ bố trí loại gián

Vμo

Tr−íc

Sau

Vμo

Tr−íc

Vμo

Tr−íc

đoạn (2WD) và loại thường xuyên ( 4WD)

H103

Vμo                                                   Vμo

                                     
Tr−íc                                   Tr−íc
                               
Sau                     Sau
                 
                         
                         

Vμo

Sau

H102

Tr−íc

Sau

trôc chñ ®éng;   trôc bÞ ®éng

Sau

H104

H105

 

36

H107

H106

H108

37

H109

38

 1. Hộp phân phối 3 trục ra

H110

 

39

 1. TRỤC CÁC ĐĂNG
 1. Trục các đăng và khớp các đăng khác tốc

H112

H111

H113                                                                H114

 

40

H115

H116

H117

41

 1. Trục các đăng và khớp các đăng đồng tốc

H119

H118

H120

H121

 

42

H122

H123

H124

43

 1. TRUYỀN LỰC CHÍNH- VI SAI
 1. Truyền lực chính đơn
Trôc vμ b¸nh r¨ng B¸n trôc
chñ ®éng  
  §Öm ®iÒu chØnh
   

Vi sai

B¸nh r¨ng bÞ ®éng H126
 
§Öm ®iÒu chØnh B¸n trôc
H125 b)  
T¨ng l1 ngμm    
l1 Vi sai  
   
  l2 Gi¶m l2
v   chÞu t¶i
   
Trôc vμ b¸nh r¨ng bÞ ®éng Trôc vµ b¸nh r¨ng bÞ ®éng
  c)  

44

 1. Truyền lực chính kép tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

H127

H128

H129

 

45

H130

H131

H132

 

46

 1. Truyền lực chính kép phân tán

H133

 

47

 1. Vi sai Bánh răng côn đối xứng

H134

H135

H136                                                                                                                                H137

48

 1. Vi sai bánh răng bất đỗi xứng

H138

H139

 

49

 1. Vi sai có ma sát trong lớn

B¸nh r¨ng

vi sai

Khíp

ma s¸t                                                                                                 v

Bé vi sai

Khíp ma Khíp ma  
s¸t
s¸t  
 

Khíp

ma s¸t

B¸nh r¨ng

b¸n trôc

Trôc Vá vi sai   b)
vi sai  
       
  a) H141

H140

  B¸nh r¨ng H142
  v
Khíp ma b¸n trôc Vá vi sai
s¸t Trôc Khíp
 
  vi sai
  ma s¸t
   
Vá vi sai B¸nh r¨ng
   
    vi sai

b)

a)

 

50

VII. BÁN TRỤC

 1. Trên xe con

H143

H144

 

51

2. Trễn xe tải H145
 

H146

H147

H148

 

52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Cấu tạo hệ thống truyền lực xe con

 

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai Nhà xuất bản GTVT-2003

 

 1. Tài liệu đào tạo Toyota, Huyndai,

 

 1. Cấu tạo ô tô

Tác giả: Trần Duy Đức ( Biên dịch)

Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật – 1986

 1. Khai thác kỹ thuật các dòng xe Toyota,Daewoo

 

 1. Kết cấu tính toán ô tô tập 1,2

Tác giả: Nguyễn Hữu Cẩn- Phạm Đình Kiên

Nhà xuất bản ĐH và TH chuyên nghiệp -1984

 1. Kết cấu tính toán ô tô

Tác giả : Trịnh Chí Thiện- Tô Đức Long- Nguyễn Văn Bang

Nhà xuất bản GTVT- 1984

53


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

File Tải Bị Lỗi, Vui Lòng Quay Lại Sau  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here