Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế

0
6425
Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế

Lkt/k34/deso04/trang1/2

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                                                                                                               KỲ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM                                                             KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

—————                                                                                                                                          ——————

Đề thi môn: LUẬT KINH TẾ

Khóa: 34. Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên:…………………………………………………….Ngày sinh:…………………………………………………………

MSSV:………………………………………………………..Lớp:……………………………………………………………….

SBD:………………………………………………………….

Bảng trả lời: ĐÁNH DẤU CHÉO VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (khoanh tròn là bỏ, tô đen là chọn lại)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A

B

C

D

 1. Chọn câu đúng:
 1. Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư trực tiếp.
 2. Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam

và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động đầu tư trực tiếp.

 1. Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư ang qua ngân ang và thị trường chứng khoán, nó không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng.
 2. Cả a, b, c đều đúng.
 1. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:
  1. Hai bên ký vào hợp đồng

 

 1. Các bên đồng ý với các khỏan hợp đồng
 2. A, B đều đúng
 3. A, B đều sai
 1. Có mấy loại hợp đồng đầu tư:
 1. 2
 1. 3
 1. 4

 

 1. 5
 1. Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được auk chủ yếu :
 1. Thế chấp, ký quỹ, tín chấp
 1. Cầm cố, đặt cọc, tín chấp
 2. Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh
 3. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

 

 1. Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng , nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:

 1. 6% giá trị hợp đồng.
 1. 8% giá trị hợp đồng

 

 1. 10% giá trị hợp đồng
 2. 15% giá trị hợp đồng
 1. Trường hợp nào, hợp đồng dân sự được auk h vô hiệu
 1. Đối tượng không thể thực hiện được
 2. Do bị nhầm lẫn
 3. Do bị lừa dối, đe dọa
 1. A, B, C đều đúng

 

 1. Thành viên ban kiểm soát trong công ty cổ phần có độ tuổi :
 1. Trên 20 tuổi
 1. Trên 21 tuổi

 

 1. Trên 25 tuổi
 1. Trên 27 tuổi
 1. Công ty hợp danh:
 1. Có nhiều chủ sở hữu, không được phát hành chứng khoán

 

 1. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn
 2. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn
 1. Tất cả đều đúng
 1. Đầu tư nào chịu rủi ro cao hơn
  1. Đầu tư trực tiếp
 1. Đầu tư gián tiếp
 2. Tùy trường hợp

 

 1. A, B, C sai
 1. Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1 được tiến hành khi có số thành viên dự họp:
 1. Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ
 1. Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ

 

 1. Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ
 2. Không giới hạn số thành viên
 1. Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:
  1. Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấp
  2. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp
 1. Từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong trường hợp pháp luật có quy định

 

 1. Hưởng thù lao
 1. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:
  1. 5%
  2. 7%
  3. 10%

 

 1. 12%
 1. HTX kinh doanh thua lỗ, bị phá sản. Sau khi thanh lý tòan bộ tài sản của HTX theo luật phá sản, vẫn còn thiếu một số nợ. Ai sẽ trả dùm HTX phần nợ này?
  1. Nhà nước sẽ trả dùm
 1. Các xã viên chia nhau trả số nợ
 1. Chủ nợ phải tự chịu

 

 1. A,B,C đều sai
 1. Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu

DNTN ?

 1. 1

 

 1. 2
 2. 3
 3. Tùy ý
 1. Lĩnh vực nào dưới đây là lĩnh vực bị cấm đầu tư:
 1. Kinh doanh vũ trường
 2. Sản xuất thuốc lá
 3. Thám tử tư

 

 1. Kinh doanh casino
 1. Thứ tự ưu tiên việc phân chia trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, HTX :
  1. Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ không có đảm bảo
  2. Trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản- trả các khoản nợ không có đảm bảo
 1. Trả các khoản nợ không có đảm bảo- trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản
 1. Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ có đảm bảo
 1. Trung tâm trọng tài là:
  1. Tổ chức phi chính phủ

 

 1. Không có tư cách pháp nhân
 2. a,b đúng
 3. a, b sai
 1. Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty, được áp dụng cho:
  1. Công ty TNHH, công ty cổ phần
  2. Công ty hợp danh, công ty TNHH
 1. DNTN, công ty hợp danh D. Tất cả các loại hình công ty
 1. Khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là:
 1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 

– Cổ phần phổ thông

 1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần phổ thông
 1. Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần phổ thông
 2. Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần phổ thông
 1. Trong trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên phải thành lập ban kiểm soát:
 1. Công ty có từ 7 thành viên trở lên
 1. Công ty có từ 9 thành viên trở lên
 2. Công ty có từ 11 thành viên trở lên

 

 1. Công ty có từ 13 thành viên trở lên.
 1. Tái thẩm vụ án kinh tế trong trường hợp:
  1. Phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án
  2. Người giám định, người phiên dịch nói sai
 1. Quyết định tòa án hoặc của cơ quan nhà nước mà tóa căn cứ vào đó để giải quyết vụ án bị hủy bỏ
 1. a,b,c đúng

 

 1. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải quyết thông qua:
 1. Thương lượng, hoà giải
 1. Trọng tài quốc tế
 1. Trọng tài, toà án Việt Nam

 

 1. Cả A và B đúng
 1. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng bao nhiêu tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất( nếu không có quy định trong điều lệ công ty) :
 1. <50%
 1. =< 50%
 1. > 50%
 1. >=50%

 

 1. Hộ kinh doanh sử dụng không quá bao nhiêu lao động?
 1. 5 lao động
 2. 10 lao động

 

 1. 15 lao động
 2. 20 lao động
 1. Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
 1. Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
 1. Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
 1. Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

 

 1. Tất cả đều sai
 1. Loại hình nào dưới đây không là đối tượng của Luật phá sản:
 1. Doanh nghiệp tư nhân
 2. Hợp tác xã
 1. Hộ kinh doanh

 

 1. Công ty
 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải như thế nào?
 1. Là người Việt Nam
 2. Phải thường trú tại Việt Nam

 

 1. Có thể ở nước ngoài
 2. Cả a, b, c đều sai
 1. Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam
  1. Người Việt Nam
 1. Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam
 2. Người nước ngòai
 3. A,B,C đều đúng

 

 1. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm dự thầu
  1. Nhỏ hơn 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ
  2. Không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ

 

 1. Nhỏ hơn 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ
 2. Không quá 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ
 1. Việc thành lập thêm một trường Đại học mới phải có sự đồng ý của:
 1. Chủ tịch nước
 2. Thủ tướng chính phủ

 

 1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư
 1. Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo yêu cầu của
  1. Hội đồng quản trị
 1. Ban kiểm soát
 2. Các cổ đông
 3. A, B, C đúng

 

 1. Trong trường hợp thông thừơng, cổ phần nào không được chuyển nhượng trong công ty

cổ phần:

 1. Cổ phần phổ thông
 1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 

 1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức
 1. Cty TNHH tối đa có thể có bao nhiêu thành viên
  1. 50

 

 1. 60
 2. 70
 3. 80
 1. Luật doanh nghiệp hiện tại, có hiệu lực thi hành từ ngày
 1. 1/7/2005
 2. 1/7/2006

 

 1. 7/1/2005
 2. 7/1/2006
 1. Doanh nghiệp tư nhân tăng vốn đầu tư bằng cách:
  1. Phát hành cổ phiếu
 1. Bỏ thêm vốn đầu tư

 

 1. Phát hành trái phiếu
 2. Đầu tư bất động sản
 1. Chọn câu đúng
  1. DNTN không có vốn điều lệ

 

 1. DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng vốn điều lệ
 2. DNTN có vốn điều lệ, chỉ được giữ nguyên hoặc tăng vốn điều lệ, không được giảm vốn điều lệ
 1. DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng, giảm vốn điều lệ
 1. Nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đầu tư vào lĩnh vực khai thác dịch vụ quảng cáo, việc góp vốn được giới hạn với tỷ lệ là
 1. 49%

 

 1. 50%
 2. 51%
 3. Không giới hạn
 1. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể bắt buộc hợp tác xã là:
  1. UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 1. HĐND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh
 3. Tòa án nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 1. Phân biệt phá sản với giải thể
 1. Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục tư pháp, thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính
 2. Phá sản dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn sự tốn tại của doanh nghiệp
 3. Thông thường những người quản lý điều hành doanh nghiệp bị giải thể chịu hậu quả pháp lý nặng nề hơn so với người quản lý điều hành doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
 4. a,b,c đều đúng
 1. Công ty đối vốn là công ty
  1. Công ty hợp danh và công ty TNHH
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp vốn đơn giản
 2. Công ty công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản
 3. Công ty cổ phần và công ty TNHH

 

 1. Dấu hiệu cho rằng doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản là:
  1. Doanh nghiệp hết tiền
  2. Mất khả năng thanh toán nợ đúng hạn khi chủ nợ có yêu cầu

 

 1. Thua lỗ
 2. Cả 3 đều đúng

Lkt/k34/deso04/trang2/2

 1. Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
 1. Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
 1. Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư
 1. A và B đều đúng

 

 1. A và B đều sai
 1. Số lượng xã viên tối thiểu trong một hợp tác xã là:
 1. 5 xã viên
 1. 6 xã viên
 2. 7 xã viên

 

 1. 8 xã viên
 1. Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhiêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá:
 1. 2%

 

 1. 3%
 2. 4%
 3. 5%
 1. Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
 1. Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
 1. Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư
 1. A và B đều đúng

 

 1. A và B đều sai
 1. Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
 1. Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
 1. Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
 1. Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

 

 1. Tất cả đều sai
 1. Công ty TNHH Thái An chia thành 2 công ty TNHH Quốc Thái và công ty TNHH Dân An. Vậy công ty Thái An vẫn còn tồn tại là:
 1. Đúng

 

 1. Sai

 

 1. Trong doanh nghiệp, chủ thể nào không có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:
  1. Chủ nợ không có đảm bảo
 1. Chủ nợ có đảm bảo

 

 1. Người lao động
 2. Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
 1. Vốn góp của các xã viên hợp tác xã:
  1. Tùy ý
  2. =< 30% vốn điều lệ của hợp tác xã
 1. < 30% vốn điều lệ của hợp tác xã

 

 1. Tùy ý và bằng nhau
 1. Ban kiểm soát của công ty nhà nước do ai thành lập?
 1. Hội đồng quản trị

 

 1. Tất cả các thành viên của công ty
 2. Tổng giám đốc
 1. Phó tổng giám đốc

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here