Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009

0
822
Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỊA LÍ


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009

Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

  1. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn Tiền Cambri trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam.
  1. Chứng minh rằng nguồn lao động của nước ta phân bố không đều giữa khu vực nông thôn với khu vực thành thị. Phân tích tác động tích cực của quá trình đô thị hoá ở nước ta tới sự phát triển kinh tế.

Câu II (3,0 điểm)

  1. Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản ở nước ta. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản.
  1. Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào ? Hãy phân tích thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển thuỷ điện của vùng này.

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu :

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA

Đơn vị : tỉ đồng
Năm Kinh tế Kinh tế Khu vực có vốn đầu tư
Nhà nước ngoài Nhà nước nước ngoài
2000 39 206 177 744 3 461
2006 75 314 498 610 22 283

Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2007, NXB Thống kê, 2008, trang 443

Anh (chị) hãy :

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2006.
  2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Tại sao Đồng bằ ng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này.

———-Hết———-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh :…………………………………………………………….Số báo danh :……………………………………..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here