Bài Tập Xếp Chỗ Ngồi – Khoa Học Giao Tiếp

0
2780
bai tap xep cho ngoi khoa hoc giao tiep1
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài Tập Xếp Chỗ Ngồi – Khoa Học Giao Tiếp

 Vẽ Sơ Đồ Phòng Hội Nghị cho Danh Sách sau :

Phái đoàn Anh: Bộ trưởng bộ thương mại (50 tuổi; 5 năm); Thứ trưởng bộ TM (40 tuổi, 3 năm); Thứ trưởng bộ ngoại giao (37 tuổi, 3 năm); Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Á (50 tuổi, 6 năm); Thư kí bộ trưởng (30 tuổi, 4 năm).

Phái đoàn Việt Nam: Bộ trưởng bộ thương mại (51 tuổi; 2 năm);  Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (40 tuổi, 3 năm ); Vụ phó vụ ngoại giao  (40 tuổi, 4 năm ); Thứ trưởng bộ ngoại giao (40 tuổi, 3 năm); Phiên dịch (28 tuổi, 2 năm).

Phái đoàn Nhật: Thứ trưởng bộ hợp tác Châu Á (47 tuổi, 5 năm); Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (50 tuổi, 5 năm); Vụ phó vụ TM (44 tuổi, 4 năm); Thứ trưởng bộ ngoại giao (44 tuổi, 3 năm); Phiên dịch (38 tuổi, 5 năm).

Các vẽ sơ đồ Chỗ Ngồi

  1. Xếp bàn hình chữ U
  2. Thứ tự ưu tiên

Phái đoàn Anh:

  1. Bộ trưởng bộ thương mại (50 tuổi; 5 năm);
  2. Thứ trưởng bộ TM (40 tuổi, 3 năm);
  3. Thư kí bộ trưởng (30 tuổi, 4 năm)
  4. Thứ trưởng bộ ngoại giao (37 tuổi, 3 năm) ;
  5. Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Á (50 tuổi, 6 năm);

Phái đoàn Việt Nam:

Quảng Cáo

I. Bộ trưởng bộ thương mại ( 51 tuổi ; 2 năm);

II. Thứ trưởng bộ ngoại giao (40 tuổi, 3 năm);

III. Phiên dịch (28 tuổi, 2 năm)

IV. Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (40 tuổi, 3 năm);

V. Vụ phó vụ ngoại giao (40 tuổi, 4 năm) ;

Phái đoàn Nhật:

a. Thứ trưởng bộ hợp tác Châu Á (47 tuổi , 5 năm ) ;

b. Thứ trưởng bộ ngoại giao (44 tuổi, 3 năm ) ;

c. Phiên dịch ( 38 tuổi , 5 năm )

d. Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (50 tuổi, 5 năm );

e. Vụ phó vụ TM (44 tuổi, 4 năm );

Sơ Đồ Mô Tả Xếp Chỗ bằng trực quan

4 2 1 3 5
e
c
a
b
d
IV III I II IV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here