Bài tập Điện tử công suất (có đáp án)

0
14022
Bài tập Điện tử công suất (có đáp án)
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài tập Điện tử công suất (có đáp án)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Tiểu luận Tìm hiểu về vốn đầu tư nước ngoài


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập Điện tử công suất (có đáp án)

 

PHẦN BÀI  TẬP (50 BÀI)

Bài 1

Sơ đồ chnh lưu cu đit 1 pha 1/2 chu k.

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 2.

Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình:

Tính R, từ công thức:

Bài 3.

Sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ:

Bài 4.

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 5.

Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 6.

Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ. Tính C

Áp  dụng công thức:

Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau:

Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm: C1=0 (loại); C2 = 100mF

Vậy C = 100(mF).

Bài 7.

Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia: A=0,2; n=3;

 áp dụng công thức:

Nếu chọn L = 22,54 mH thì

Bài 8.

Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A= 0,095; n=6

Nếu chọn L = 89,2 mH thì

Bài 9.

Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng

– Trị trung bình của điện áp tải:

– Trị trung bình của dòng tải:

  • Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:
  • Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:

Bài 10.

Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.

Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

Bài 11.

Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng.

– Xác định góc mở a

Trị trung bình của dòng tải:

Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.

Bài 12.

Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

Bài 13.

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+L

Do có hiện tượng trùng dẫn (LC¹0) nên điện áp chỉnh lưu Ud=217(V)

Phương trình chuyển mạch:

Bài 14.

Trong trường hợp lý tưởng ta có:

Với trường hợp đang xét:

Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:

Bài 15.

Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình:

Xác định A.

Xác định góc tắt l

Phương trình có 2 nghiệm: l=a (loại); l=2p-a;

Bài 16.

Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ, làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

Do LC¹0 nên trị trung bình của điện áp tải:

Xác định góc mở a.

Góc trùng dẫn m

Bài 17.

Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải:

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

Xác định góc trùng dẫn m.

Từ phương trình chuyển mạch:

Bài 18.

Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)

Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

Biểu thức của điện áp tải:

a0

0

30

45

60

Ud(V)

166,43

142,93

115,04

78,71

Bài 19.

LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

Với LC=2mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud.Id = -310,9.89,18=-27,67(kW)

Bài 20.

Điện áp tải:

a/ ;

Ud= f(a)

    

a0

0

10

30

40

60

80

Ud(V)

544,2

525,7

469,1

443,1

264

81,1

b/ Ud= f(Id) khi a= 300

Ud=485,36 – 0,27.Id

Id(A)

0

10

20

30

40

50

Ud(V)

485,36

482,6

480

477,2

474,5

471,8

 

Bài 21.

Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 22.

Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình:

Tính R, từ công thức:

Bài 23.

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 24

Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

Từ biểu thức giải tích ta có:

 

 

Bài 25

Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ. Tính C

Áp  dụng công thức:

Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau:

Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm: C1=2.10-5 (F); C2 = 3,4.10-7(F)

Bài 26

Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia: A=0,2; n=3;

 áp dụng công thức:

Nếu chọn L = 4,5 mH thì

Bài 27

Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A= 0,095; n=6

Nếu chọn L = 66,9 mH thì

Bài 28.

Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng

– Trị trung bình của điện áp tải:

– Trị trung bình của dòng tải:

  • Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:
  • Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:

Bài 29.

Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.

Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

Bài 30.

Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng.

– Xác định góc mở a

Trị trung bình của dòng tải:

Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.

Bài 31.

Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

Bài 32

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+L

Do có hiện tượng trùng dẫn (LC¹0) nên điện áp chỉnh lưu Ud=240(V)

Phương trình chuyển mạch:

Bài 33

Trong trường hợp lý tưởng ta có:

Với trường hợp đang xét:

Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:

Bài 34

Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ, làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

Do LC¹0 nên trị trung bình của điện áp tải:

Xác định góc mở a.

Góc trùng dẫn m

 

Bài 35

Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải:

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

Xác định góc trùng dẫn m.

Từ phương trình chuyển mạch:

Bài 36

Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)

Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

Biểu thức của điện áp tải:

a0

0

30

45

60

Ud(V)

184,55

157,26

126,08

184,55

 

Bài 37

LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

Với LC=2mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud.Id = – 406,78.233,9=-95,14(kW)

Bài 38

Điện áp tải:

a/ ;

Ud= f(a)

    

a0

0

20

30

45

60

70

Ud(V)

540,4

507,2

475,7

379,4

265,7

178,9

b/ Ud= f(Id) khi a= 300

Ud=475,7 – 0,18.Id

Id(A)

0

20

25

45

65

85

Ud(V)

475,7

472,1

471,2

467,6

464

460,4

 

Bài 39

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

Từ biểu thức giải tích ta có:

 

Bài 40.

Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.

Từ biểu thức giải tích ta có:

 

Bài 41.

Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

Từ biểu thức giải tích ta có:

Bài 42

Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

 

Bài 43

Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+L

Do có hiện tượng trùng dẫn (LC¹0) nên điện áp chỉnh lưu Ud=217(V)

Phương trình chuyển mạch:

Bài 44.

Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình:

Xác định A.

Xác định góc tắt l

Phương trình có 2 nghiệm: l=a (loại); l=2p-a;

Bài 45.

LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

Với LC=1mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud.Id = -339,24.68,04 =-23,08(kW)

Bài 46.

Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải:

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

Xác định góc trùng dẫn m.

Từ phương trình chuyển mạch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 47

Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình:

Tính R, từ công thức:

Bài 48.

Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)

Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

Biểu thức của điện áp tải:

a0

0

30

45

60

Ud(V)

128,65

110,2

88,3

59,9

 

Bài 49.

Điện áp tải:

a/ ;

Ud= f(a)

    

a0

0

10

30

40

60

80

Ud(V)

230,85

227,2

198,9

175,2

111,75

34,02

b/ Ud= f(Id) khi a= 450

Ud=168,4 – 0,21.Id

Id(A)

0

10

20

30

40

50

Ud(V)

168,4

166,3

164,2

162,1

160

157,9

Bài 50.

Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.

Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here