Wednesday, April 14, 2021
Home Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều” Người xưa có câu: "Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều"

Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều”

Người xưa có câu: "Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều"

Facebook FanPage

9,283FansLike