Đề Cương An Toàn Lao Động (Trắc Nghiệm)

4
12706
de cuong an toan lao dong
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề Cương An Toàn Lao Động (Trắc Nghiệm)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Đây là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quanĐề Cương Môn An Toàn Điện


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề Cương An Toàn Lao Động (Trắc Nghiệm)

Quảng Cáo

Câu 1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:

 1. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
 2. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động không tốt gây ra.
 3. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:

 1. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
 2. Ý nghĩa về khoa học công nghệ.
 3. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 3: Tính chất của công tác bảo hộ lao động là:

 1. Tính pháp luật.
 2. Tính khoa học, công nghệ.
 3. Tính quần chúng.
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4: Bảo hộ lao động mang tính pháp luật thể hiện ở tất cả các quy định về:

 1. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
 2. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
 3. Các quy định về tổ chức lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 5: Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ bao gồm:

 1. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn
 2. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất
 3. Khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 6: Công tác bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ phụ thuộc rất lớn vào:

 1. Trình độ công nghệ sản xuất của xã hội.
 2. Các quy định về tổ chức lao động.
 3. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
 4. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.

Câu 7: Tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động thể hiện ở các khía cạnh sau:

 1. Quần chúng lao động là những người trực tiếp thực hiện quy phạm, quy trình.
 2. Biện pháp kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc..
 3. Cả a và b đều đúng.
 4. Cả a và b đều sai.

Câu 8: Công tác bảo hộ lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 1. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
 2. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
 3. Các quy định về tổ chức lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng

Câu 9. Công tác bảo hộ lao động phụ thuộc rất lớn vào:

 1. Trình độ công nghệ sản xuất của xã hội.
 2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
 3. Cả a và b đều đúng.
 4. Cả a và b đều sai.

Câu 10. Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động chúng ta phải:

 1. Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất.
 2. Nghiên cứu những vấn đề về kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc…
 3. Nghiên cứu đưa vào chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ để huy động đông đảo cán bộ và người lao động tham gia.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

Câu 11. Kỹ thuật an toàn là một hệ thống gồm có:

 1. Các phương tiện kỹ thuật.
 2. Các thao tác làm việc
 3. Nội quy, qui trình, quy phạm.
 4. Cả a và b đều đúng.

Câu 2. Mối quan hệ giữa người, máy và môi trường đc thể hiện trong mục tiêu chính của Ecgonomi là gì?

Là tối ưu hóa các tác động tương hỗ sau

– giữa người điều khiển và trang bị

– giữa người điều khiển và chỗ làm việc

– giữa người điều khiển và môi trường lao động

Câu 13. Nguyên nhân xảy ra TNLĐ? Nguyên nhân kỹ thuật, Nguyên nhân tổ chức. Nguyên nhân vệ sinh

Câu 14. Phân loại các TNLĐ? TNLĐ chết người, TNLĐ nặng, TNLĐ nhẹ

Câu 15. Trách nhiệm của ng sử dụng LĐ để xảy ra TNLĐ? 10 quy định

– Kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn

– Các cơ sở để xảy ra TNLĐ chết người hoặc nặng phải khai báo 1 cách nhanh nhất tới thanh tra nhà nước về ATLĐ, Thanh tra nhà nước về VSLĐ, Liên đoàn LĐ và công an gần nhất

– Giữ nguyên hiện trường

– Cung cấp tài liệu, vật chứng liên quan đến TNLĐ

– Tạo điều kiện cho những người biết hoặc liên quan đến TNLĐ cung cấp tình hình cho đoàn điều tra

– Tổ chức điều tra các vụ TNLĐ tại cơ sở của mình

– Thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả

– Chịu các khoản phí phục vụ điều tra TNLĐ

– Gửi báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong biên bản điều tra TNLĐ tới các cơ quan tham gia điều tra

– Lưu giữ hồ sơ các vụ TNLĐ.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here