Monday, August 19, 2019
Cách xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp

Cách xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của...

Cách xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm...
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên người dân tộc ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên người dân tộc ở trường...

Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên người dân tộc ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Mọi ý kiến đóng góp...
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý trường phổ thông

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý trường phổ thông

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý trường phổ thông Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng...
Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán...

Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm...
Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế giới

Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế...

Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế giới Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư:...
Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc

Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc

Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng...
Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro kiểm soát

Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh...

Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro kiểm soát Mọi ý kiến đóng góp xin...
Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài...

Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài...
Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán

Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán

Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương...
Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện nay và vai trò của kiểm toán nhà nước

Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện...

Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện nay và vai trò của kiểm toán nhà nước Mọi ý...

Facebook FanPage

5,282FansLike