Sunday, September 19, 2021
Cai Máy Thở - Rút Nội Khí Quản

Cai Máy Thở – Rút Nội Khí Quản

Cai Máy Thở - Rút Nội Khí Quản I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CAI MÁY THỞ: Gồm 4 phương pháp chính: Thử nghiệm cho BN tự thở ...
Bóp Bóng Ambu

Bóp Bóng Ambu

Bóp Bóng Ambu MỤC ĐÍCH: - Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phổi người bệnh bằng cách áp mặt nạ của bóng vào miệng...

Facebook FanPage

9,283FansLike