Tài Chính Tiền Tệ

0
2885

Đề Cương Tài Chính Tiền Tệ 

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Tài Chính Tiền Tệ 

Đề cương có 9 chương, Mỗi trang là một chương. Kéo xuống cuối để chuyển trang. Đáp án có sẵn tại bản pdf phía trên!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Đề cương liên quan: Kinh tế Ngoại Thương – Luật hành chính Việt Nam


Chương 6: Tổ chức tài chính trung gian

Câu 1: Các công ty tài chính chuyên

 1. Thu hút vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái khoán
 2. Nhận tiền gửi của dân chúng và các tổ chức kinh tế
 3. Cả A và B
 4. Không đáp án nào đúng
Quảng Cáo

Câu 2: Ngân hàng thương mại ngày nay

 1. Được xem là cầu nối giữa người đi vay và cho vay
 2. Được phép phát hành tiền giấy
 3. Được xem là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước
 4. Không có đáp án nào đúng

Câu 3: Những tổ chức nào được làm trung gian thanh toán

 1. Ngân hàng thương mại
 2. Công ty tài chính
 3. Quỹ đầu tư
 4. Cả A, B và C

Câu 4: Quỹ tài chính của công ty bảo hiểm thương mại không hình thành từ

 1. Sự hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước
 2. Phí bảo hiểm
 3. Lãi đầu tư
 4. Không có đáp án đúng

Câu 5: Rào cản cho việc lưu chuyển vốn trực tiếp qua thị trường tài chính là

 1. Chi phí thông tin
 2. Chi phí giao dịch
 3. Chi phí quản lý
 4. Chi phí thông tin và chi phí giao dịch

Câu 6: Vì sao các công ty bảo hiểm tai nạn và tài sản lại đầu tư nhiều vào trái phiếu địa phương, trong khi các công ty bảo hiểm sinh mạng lại không?

 1. Vì sinh mạng con người là quý nhất
 2. Vì trái phiếu địa phương cũng như trái phiếu chính phủ an toàn nhưng không hấp dẫn với các công ty bảo hiểm sinh mạng
 3. Vì loại hình bảo hiểm tai nạn và tài sản phải có lợi nhuận
 4. Vì công ty bảo hiểm sinh mạng muốn mở rộng vay ngắn hạn để có hiệu quả hơn

Câu 7: Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố

 1. Nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn khoản tiền gửi
 2. Nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng
 3. Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng
 4. Quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi.

Câu 8: Trong các loại tài sản đảm bảo dưới đây, loại nào tốt nhất với ngân hàng

 1. Đất có giấy tờ hợp pháp tại khu du lịch
 2. Nhà tại trung tâm thương mại của thành phố
 3. Bảo lãnh của bên thứ ba bất kì, kể cả của ngân hàng
 4. Sổ tiết kiệm do chính ngân hàng cho vay phát hành

Câu 9: Nội dung nào thể hiện đúng vai trò của các định chế tài chính trung gian

 1. Giúp giảm chi phí giao dịch tài chính
 2. Giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa việc đầu tư
 3. Giúp luân chuyển vốn đầu tư sang các tổ chức cần vốn
 4. Tất cả đều đúng

Câu 10: Chính phủ tham gia hoạt động như những trung gian tài chính theo cách nào:

 1. Thành lập các tổ chức tín dụng nhà nước
 2. Chính phủ đảm bảo cho các món vay tư nhân
 3. Cả 2 đều sai
 4. Cả 2 đều đúng

Câu 11: Các công ty bảo hiểm giống NHTM ở chỗ:

 1. Đều là các trung gian tài chính
 2. Đều cung cấp các dịch vụ bảo hiểm
 3. Đều cung cấp các dịch vụ ngân hàng
 4. Đều huy động tiền gửi không kỳ hạn

Câu 12: Các chứng năng chính của các tổ chức tài chính trung gian:

 1. Chức năng tạo vốn, chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, chức năng kiểm soát
 2. Chức năng tạo vốn, chức năng kiểm soát
 3. Chức năng tạo vốn, chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, chức năng kiểm soát, chức năng quản lý nhà nước
 4. Chức năng tạo vốn, chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, chức năng quản lý nhà nước

Câu 13: Các công ty tài chính không được phép:

 1. Thực hiện các dịch vụ thanh toán và tiền mặt
 2. Thu hút vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái khoán
 3. Thực hiện các nghiệp vụ cho thuê và thuê mua
 4. Cầm cố các loại hàng hoá, vật tư, ngoại tệ., các giấy tờ có giá và dụng cụ bảo đảm khác

Câu 14: Nghiệp vụ nào sau đây không phải của công ty chứng khoán

 1. Môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng
 2. Mua bán chứng khoán bằng nguồn vốn của chính mình để hưởng chênh lệch giá
 3. Làm trung gian phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán cho các đơn vị phát hành
 4. Huy động vốn bằng tiền gửi từ dân cư

Câu 15: Ngân hàng thương mại khác ngân hàng chính sách ở chỗ:

 1. Không được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn
 2. Không được tham gia vào quá trình tạo tiền
 3. Mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu
 4. Không được cho vay tư nhân

Câu 16: Ngân hàng thương mại khác ngân hàng đầu tư ở chỗ:

 1. Không được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn
 2. Không được tham gia vào quá trình tạo tiền
 3. Chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán
 4. Mục tiêu lợi nhuận là thứ yêu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here