Tài Chính Tiền Tệ

0
2885

Đề Cương Tài Chính Tiền Tệ 

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Tài Chính Tiền Tệ 

Đề cương có 9 chương, Mỗi trang là một chương. Kéo xuống cuối để chuyển trang. Đáp án có sẵn tại bản pdf phía trên!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Đề cương liên quan: Kinh tế Ngoại Thương – Luật hành chính Việt Nam


Chương 3: Ngân sách Nhà nước

Câu 41: Ngân sách nhà nước là toàn bộ các … của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong …

Quảng Cáo

A.khoản thu; 5 năm

 1. khoản thu chi; 1 năm
 2. khoản chi; 1 năm
 3. khoản tiền; 5 năm

Câu 42: Các khoản vay nước ngoài được thực hiện dưới hình thức nào

 1. Phát hành trái phiếu chính phủ, vay nợ của chính phủ các nước
 2. Các khoản viện trợ có hoàn lại, phát hành tín phiếu kho bạc
 3. Vay nợ của chính phủ các nước
 4. Phát hành trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc

Câu 44: Nhận định nào sai trong những nhận định sau đây

 1. Ngân sách nhà nước định hướng việc hình thành cơ cấu kinh tế mới
 2. Ngân sách nhà nước kích thích phát triển sản xuất kinh doanh
 3. Ngân sách nhà nước kích thích tăng trưởng kinh tế
 4. Ngân sách nhà nước kích thích độc quyền

Câu 45: Nguyên nhân nào dẫn đến thâm hụt ngân sách nhà nước

 1. Do diễn biến của chu kỳ kinh doanh
 2. Do tác động của điều kiện tự nhiên
 3. Do trình độ quản lý và điều hành ngân sách nhà nước
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 46: Đâu là ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách Nhà nước?

 1. Giảm lãi suất thị trường
 2. Thúc đẩy tình trạng nhập siêu
 3. Tạo việc làm
 4. Kích thích đầu tư phát triển

Câu 47: Đâu là biện pháp để khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước

 1. Tăng thu, giảm chi
 2. Phát hành tiền để bù đắp bội chi
 3. Sử dụng dự trữ ngoại tệ
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 48: Thu ngân sách nhà nước chứa đựng … trong quá trình nhà nước dùng quyền lực chính trị để hình thành quỹ tiền tệ

 1. quan hệ phân phối
 2. quan hệ hữu cơ
 3. chức năng kiểm soát
 4. chức năng giám đốc

Câu 49: Đâu là khoản chi thường xuyên?

 1. Góp vốn vào các công ty
 2. Mua sắm máy móc thiết bị dụng cụ
 3. Trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội
 4. Xây dựng đường sá

Câu 50: Đâu là khoản chi đầu tư phát triển

 1. Cấp vốn cho các doanh nghiệp
 2. Hỗ trợ quỹ bảo hiểm xã hội
 3. Trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội
 4. Chi phí thông tin đại chúng

Câu 51: Đâu là các khoản thu ngân sách nhà nước?

 1. Thu tiền sử dụng, từ hoa lợi công sản
 2. Thu kết dư ngân sách năm trước
 3. Thu hồi quỹ dự trữ nhà nước
 4. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 52: Các khoản chi ngân sách nhà nước có tính chất nào?

 1. Mang tính bao cấp
 2. Khoản cấp phát hoàn trả trực tiếp
 3. Mang tính tư hữu
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 54: Khoản nào không thuộc về chi thường xuyên?

 1. Trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội
 2. Chi góp vốn vào các công ty
 3. Chi chủ quyền quốc gia
 4. Chi điều hành cơ quan nhà nước

Câu 55: Chính phủ tác động vào cung cầu hàng hóa thông qua

 1. Chính sách thuế
 2. Chính sách chi tiêu
 3. Cả hai đáp án trên đều đúng
 4. Cả hai đáp án trên đều sai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here