Tài Chính Tiền Tệ

0
2885

Đề Cương Tài Chính Tiền Tệ 

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Tài Chính Tiền Tệ 

Đề cương có 9 chương, Mỗi trang là một chương. Kéo xuống cuối để chuyển trang. Đáp án có sẵn tại bản pdf phía trên!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Đề cương liên quan: Kinh tế Ngoại Thương – Luật hành chính Việt Nam


Chương 2: Thị trường tài chính

Câu 21: Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường

 1. là trung tâm điều tiết cung cầu vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu( chức năng)
 2. thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính
 3. tạo điều kiện thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước
 4. Tất cả các ý trên đều đúng
Quảng Cáo

Câu 22: Trung gian tài chính làm lợi bằng cách nào?

 1. Đưa ra mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất họ phải trả
 2. Đưa ra mức lãi suất cao hơn mức lãi suất họ phải trả
 3. Không phải những cách đã đưa ra
 4. Đưa ra mức lãi suất bằng mức lãi suất họ phải trả

Câu 23: Người cho vay tìm đến người đi vay bằng cách nào?

 1. Trực tiếp đến thị trường và cho vay
 2. Thông qua trung gian tài chính để cho vay
 3. 2 cách đưa ra đều sai
 4. 2 cách đưa ra đều đúng

Câu 24: Đâu là cách chính phủ đi vay trên thị trường?

 1. Phát hành trái phiếu, tín phiếu kho bạc và công trái
 2. Phát hành thương phiếu và hối phiếu
 3. Phát hành cổ phiếu
 4. Vay ngân hàng

Câu 25: Đâu là cách doanh nghiệp huy động vốn?

 1. Mở rộng sản xuất đầu tư trang thiết bị
 2. Vay ngân hàng
 3. Vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu
 4. Vay chính phủ

Câu 26: Nếu căn cứ theo đối tượng mua bán thì thị trường tài chính được phân thành loại nào?

 1. Thị trường cấp 1 và cấp 2( sự lưu chuyển các nguồn tài chính)
 2. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn(Kỳ hạn)
 3. Thị trường nợ và vốn cổ phần(đối tượng)
 4. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 27: Đâu là nơi diễn ra việc mua bán công cụ vay nợ ngắn hạn

 1. Thị trường vốn cổ phần
 2. Thị trường tiền tệ
 3. Thị trường vốn
 4. Thị trường phái sinh

Câu 28: Đâu là nơi diễn ra việc mua bán các công vay nợ dài hạn

 1. Thị trường phái sinh
 2. Thị trường vốn
 3. Thị trường vốn cổ phần
 4. Thị trường tiền tệ

Câu 29: Đâu là công cụ trên thị trường tiền tệ?

 1. Vay thế chấp, trái khoán, cổ phiếu, thương phiếu
 2. Thương phiếu, CD, hối phiếu, tín phiếu kho bạc
 3. Cổ phiếu, trái khoán, vay thế chấp, chứng khoán Chính phủ
 4. Thương phiếu, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu

Câu 30: Phân loại thị trường tài chính

 1. Căn cứ theo sự luân chuyển các nguồn tài chính: Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2
 2. Căn cứ theo đối tượng mua bán: Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần
 3. Căn cứ theo kỳ hạn thanh toán: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 4. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 31: Đâu là ý không đúng về tín phiếu kho bạc

 1. Được trả lãi với mức lãi suất cố định
 2. Hoàn trả vốn khi đến hạn thanh toán hoặc trả trước
 3. Là loại kém lỏng nhất trong tất cả các công cụ tài chính
 4. Là loại công cụ an toàn nhất

Câu 32: Nhận định nào sai về thị trường cấp 2

 1. Là nơi chào bán các chứng khoán mới phát hành
 2. Tạo tính thanh khoản cho chứng khoán
 3. Tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội rút vốn
 4. Cho phép các nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục đầu tư

Câu 33: Nhận định nào đúng về thị trường cấp 1

 1. được tập trung nghiên cứu sâu hơn thị trường cấp 2
 2. mua bán chứng khoán mới
 3. mua bán lại chứng khoán đã phát hành
 4. dễ dàng bán những công cụ tài chính để thu tiền mặt

Câu 34: Thị trường vốn cổ phần là nơi diễn ra việc mua bán…

 1. Cổ phiếu
 2. Trái phiếu chính phủ
 3. Tín phiếu kho bạc
 4. Thương phiếu

Câu 35: Các công ty khi có tiền nhàn rỗi có thể sinh lời bằng cách:

 1. Gửi tiền vào ngân hàng
 2. Mua trái phiếu
 3. A và B đều sai
 4. A và B đều đúng

Câu 36: Đâu là nhận định không đúng về cổ phiếu thường

 1. Thu nhập không cố định
 2. Lợi tức cố định
 3. Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào tuân theo quy luật cung cầu
 4. Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế nói chung

Câu 37: Đâu là nhận định đúng về cổ phiếu ưu đãi

 1. Thu nhập cố định
 2. Lợi tức biến động
 3. Lợi tức phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty
 4. Tất cả đều đúng

Câu 38: Để vay được món … thì người đi vay phải thế chấp tài sản hoặc giấy tờ

 1. Trái khoán công ty
 2. Cổ phiếu
 3. Vay thế chấp
 4. Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận

Câu 39: … là sự thỏa thuận có tính chất hợp đồng, trong đó người vay thanh toán cho người nắm giữ công cụ nợ một khoản tiền lãi cố định và hoàn trả tiền vốn vào cuối kỳ hạn

 1. Công cụ tài chính
 2. Công cụ vay nợ
 3. Chứng khoán
 4. Cổ phiếu

Câu 40: Đâu không phải là chứng khoán của chính phủ

 1. Tín phiếu kho bạc nhà nước
 2. Trái phiếu kho bạc nhà nước
 3. Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận
 4. Công trái quốc gia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here