Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

0
213
Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và Quản trị nguồn nhân lực


Mục Lục

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

Quản trị nguồn nhân lực & Thách thức của sự thay đổi

 • Nhận thức về khái niệm nguồn nhân lực
 • Các quan điểm về nguồn nhân lực
 • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực và các hoạt động quản trị nguồn nhân lực
 • Những xu hướng của quản trị nguồn nhân lực
 • Thách thức của sự thay đổi

Nhận thức về khái niệm nguồn nhân lực

 • Khi mô tả về nguồn nhân lực, chúng ta sẽ nói điều gì?
 • Khái niệm: nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những sự tận tâm, nỗ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác tạo giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho tổ chức của những người lao động
 • Mô tả nguồn nhân lực:
 • Quy mô và cơ cấu theo các đặc tính nhận diện nguồn nhân lực (giới tính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề,…)
 • Các mô tả về các đặc điểm sự tận tâm, nỗ lực, khả năng thích nghi, sáng tạo,…

Hệ thống các quan điểm về nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

 

“Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiệ n các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hữu hiệ u nhấ t cho tổ chức, bao g ồm các lĩnh vực như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, chiêu mộ và l ựa chọn, đào tạo và phát triển, đánh giá thành tích và thù lao; sức khoẻ và an toàn lao động và tương quan lao động,…”

Các hoạt động trong lĩnh vực nguồn nhân lực

 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Phân tích và thiết kế công việc
 • Chiêu mộ và lựa chọn
 • Đánh giá thành tích
 • Thù lao
 • An toàn và sức khoẻ
 • Tương quan lao động

Mô hình quản trị nguồn nhân lực

Những xu hướng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

 • Tiếp cận chiến lược
 • Tính chất quốc tế hoá của quản trị nguồn nhân lực
 • Duy trì hành vi và những chuẩn mực
 • Định chuẩn và đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực

Thách thức của sự thay đổi

 • Toàn cầu hoá (Globalization)
 • Thay đổi nhanh chóng về công nghệ (Techological Advances)
 • Stress của thời đại thông tin
 • Tái cấu trúc tổ chức ở câc công ty
 • Tăng trưởng chậm
 • Tính đa dạng của lực lượng lao động
 • Mong muốn của người lao động
 • Trách nhiệm thực hiện các mục tiêu xã hội

Toàn cầu hoá (Globalization)

 • Đầu tư ra nước ngoài, hợp tác quốc tế (80% các bộ phận của xe Toyota Camry sản xuất ở Mỹ; Các công ty Ford và GM cùng chia sẻ thị trường Châu Âu với các c/ty của Nhật và Châu Âu,… )
 • Lưu thông hàng hoá, tài chính, nguồn nhân lực và các loại nguồn lực khác nhau
 • Văn hoá, thể thao,…

Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ: Ba làn sóng văn minh

Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ:

– Phát triển công nghệ thông tin

 • Internet & Communications
 • Định luật Moore
 • Phát triển công nghệ sinh học + Nhân bản cừu Dolly

+ Khả năng về nhân bản con người

Stress của thời đại hậu công nghiệp

 • Nhận thức về nguy cơ của thiên tai
 • Nhận thức sự bất ổn về những vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội, khủng bố quốc tế
 • Nỗi lo lắng về sự bất ổn trong chính sách của các nước và nguy cơ lan rộng của các xung đột cục bộ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here