Thursday, February 21, 2019
soan van lop 11

[Soạn văn] Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Soạn văn lớp 11: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) Câu 1 & 2: - Tạo tình huống đặc sắc bất ngờ. Đó là hai người khách...
soan van lop 11

[Soạn văn] Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

Soạn văn lớp 11: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) Câu 1: Tóm tắt truyện Câu chuyện đã kể về cha con của Trần Văn...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chí Phèo (Nam Cao) – Phần 2

Soạn văn lớp 11: Chí Phèo (Nam Cao) Phần 1: Tác giả Nam Cao Phần 2: Tác phẩm I. Tóm tắt: Chí Phèo vốn không cha không mẹ,...
soan van lop 11

[Soạn bài] Chí phèo (Nam Cao) – Phần 1

Soạn văn lớp 11: Chí phèo (Nam Cao) Phần 1: Tác giả Nam Cao Phần 2: Tác phẩm Câu 1: Tiểu sử và con người nhà văn...
soan van lop 11

[Soạn văn] Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ – Vũ Trọng...

Soạn văn lớp 11: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng) Câu 1: Ý nghĩa của cách đặt nhan...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

Soạn văn lớp 11: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) Câu 1: Tình huống truyện trong tác phẩm: - Hai nhân vật: Huấn Cao và Quản ngục,...
soan van lop 11

[Soạn văn] Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Soạn văn lớp 11: Hai đứa trẻ (Thạch Lam) Bố cục: gồm 2 phần - Phần 1 (từ đầu đến "cho chúng"): Cảnh chiều tàn và...
soan van lop 11

[Soạn văn] Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến...

Soạn văn lớp 11: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 Câu 1: Đặc...

[Soạn văn] Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều – Nguyễn...

Soạn văn lớp 11: Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ) Câu 1: - Theo Nguyễn Trường Tộ, luật...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

Soạn văn lớp 11: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) Câu 1: Bố cục của bài chiếu? Nội dung chính? * Bài chiếu gồm có 3...

Facebook FanPage

5,248FansLike