Saturday, February 16, 2019
soan van lop 11

[Soạn văn] Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn văn lớp 11: Từ ấy (Tố Hữu) Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn văn lớp 11: Chiều tối (Hồ Chí Minh) Bố cục: 2 phần. - Phần 1 (hai câu đầu): bức tranh thiên nhiên chiều tối. - Phần...
soan van lop 11

[Soạn văn] Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)

Soạn văn lớp 11: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử) Câu 1: Tâm trạng tác giả trong khổ thơ đầu (qua hồi tưởng về Cảnh...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tràng Giang (Huy Cận)

Soạn văn lớp 11: Tràng Giang (Huy Cận) I. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Lời đề từ "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài": - Hai chữ bâng...
soan van lop 11

[Soạn văn] Vội vàng (Xuân Diệu)

Soạn văn lớp 11: Vội vàng (Xuân Diệu) Câu 1: Bài thơ có thể chia làm 3 đoạn: - Đoạn 1 (13 câu đầu): tình yêu cuộc...
soan van lop 11

[Soạn văn] Hầu trời (Tản Đà)

Soạn văn lớp 11: Hầu trời (Tản Đà) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (từ "đêm qua ... lạ lùng"): giới thiệu về câu truyện. -...
soan van lop 11

[Soạn văn] Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)

Soạn văn lớp 11: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) Câu 1: Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Soạn văn lớp 11: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) I. Tóm tắt Rô-mê-ô và Giu-li-et là vở bi kịch nổi tiếng gắn liền với tên...
soan van lop 11

[Soạn văn] Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)

Soạn văn lớp 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) Câu 1: Các mâu thuẫn được thể hiện trong đoạn trích - Mâu thuẫn...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)

Soạn văn lớp 11: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) Câu 1: Bố cục 3 phần: - Đoạn 1 (từ đầu đến ... "Nay sức,...

Facebook FanPage

5,247FansLike