Sunday, June 16, 2019
soan van lop 12

[Soạn văn] Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn văn lớp 12: Đất nước (Nguyễn Đình Thi) Câu 1: Bố Cục bài thơ và mối quan hệ giữa các phần trong tác phẩm...
soan van lop 12

[Soạn văn] Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn văn lớp 12: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) Câu 1: Đoạn Trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm có thể chia thành bao nhiêu...
soan van lop 12

[Soạn văn] Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)

Soạn văn lớp 12: Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) Câu 1: Tác phẩm miêu tả cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc-Lạng và...
soan van lop 12

[Soạn văn] Việt Bắc (Tố Hữu) – Về Tác Phẩm

Soạn văn lớp 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Về Tác phẩm Phần 2: Về Tác phẩm Xem thêm bài soạn Việt Bắc phần 1: Về...
soan van lop 12

[Soạn văn] Việt Bắc (Tố Hữu) – Về Tác Giả

Soạn văn lớp 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Về Tác Giả Phần 1: Về Tác Giả Tố Hữu Xem thêm bài soạn Việt Bắc phần...
soan van lop 12

[Soạn văn] Tây tiến (Quang Dũng)

Soạn văn lớp 12: Tây tiến (Quang Dũng) Câu 1: Bố cục bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng) Bài thơ chia làm 4 đoạn sau: + Đoạn...
soan van lop 12

[Soạn văn] Phong cách ngôn ngữ khoa học

Soạn văn lớp 12: Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học 1. Văn bản khoa học Các văn...
soan van lop 12

[Soạn văn] Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

Soạn văn lớp 12: Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) Câu 1: Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật : đó là một...
soan van lop 12

[Soạn Văn] Mấy Ý Nghĩ Về Thơ – Nguyễn Đình Thi

Soạn văn lớp 12: Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) Câu 1: Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của...
soan van lop 12

[Soạn Văn] Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn Văn Lớp 12: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc I. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: a. Các luận điểm chính...

Facebook FanPage

5,280FansLike