Thursday, February 21, 2019
soan van lop 11

[Soạn văn] Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức...

Soạn văn lớp 11: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Câu 1: Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây...
soan van lop 11

[Soạn văn] Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)

Soạn văn lớp 11: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) Tóm tắt: Về luân lí xã hội ở nước ta Luân...
soan van lop 11

[Soạn văn] Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)

Soạn văn lớp 11: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô) Tóm tắt: Người cầm quyền khôi phục uy quyền Phăng tin bị Gia-ve bắt...
soan van lop 11

[Soạn văn] Người trong bao (Sê-khốp)

Soạn văn lớp 11: Người trong bao (Sê-khốp) Tóm tắt: Người trong bao Bê-li-cốp là giáo viên trung học dạy tiếng Hi Lạp cổ. Ông nổi...
soan van lop 11

[Soạn văn] Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn văn lớp 11: Bài thơ số 28 (Ta-go) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (từ đầu đến ... không biết gì tất cả về anh):...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tôi yêu em (Pu-Skin)

Soạn văn lớp 11: Tôi yêu em (Pu-Skin) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (bốn câu đầu): những tâm trạng dằn xé trong tâm trạng...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chiều xuân (Anh Thơ)

Soạn văn lớp 11: Chiều xuân (Anh Thơ) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (khổ 1): cảnh xuân trên bến vắng. - Phần 2 (khổ 2):...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tương tư (Nguyễn Bính)

Soạn văn lớp 11: Tương tư (Nguyễn Bính) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (4 câu thơ đầu): khởi nguồn cho tâm trạng tương tư -...
soan van lop 11

[Soạn văn] Nhớ đồng (Tố Hữu)

Soạn văn lớp 11: Nhớ đồng (Tố Hữu) Bố cục: 3 phần: – Phần 1 (9 khổ thơ đầu): khát khao và nỗi nhớ của người...
soan van lop 11

[Soạn văn] Lai tân (Hồ Chí Minh)

Soạn văn lớp 11: Lai tân (Hồ Chí Minh) Bố cục: 2 phần - Phần 1 (3 câu đầu): là 3 câu tự sự nói về...

Facebook FanPage

5,248FansLike