Saturday, February 16, 2019
Tiểu luận vi mô thị trường độc quyền 1

Tiểu Luận Vi Mô – Thị Trường Độc Quyền (Tham Khảo 1)

Đây là bài Tiểu Luận Vi Mô - Thị Trường Độc Quyền của trường Đại Học Hàng Hải. Đây là phiên bản do bạn Lê Thị...
Những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn

Những câu hỏi thường gặp trong Phỏng Vấn

Nhà tuyển dụng thường hỏi như thế nào khi phỏng vấn bạn? Hãy tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn dưới đây nhé!!! Phần...
MOS

Tài Liệu Ôn Thi MOS

1. Tài liệu ôn thi MOS: Đây là bộ tài liệu cơ bản Microsoft Office Word 2010 của trường Đại Học Hàng Hải (VMU). Theo...
26 công thức Excel

26 công thức EXCEL dành cho nhân sự

Các hàm xử lý chuỗi  Hàm LEFT Cú pháp: LEFT(Text,n) Text: là chuỗi ban đầu; n: Số ký tự cần cắt; Công dụng: Cắt n ký tự tính từ...

Facebook FanPage

5,247FansLike