Tuesday, June 18, 2019
Lập Kế hoạch kinh doanh Giá trị lớn nhất

Lập Kế hoạch kinh doanh Giá trị lớn nhất

Lập Kế hoạch kinh doanh Giá trị lớn nhất Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện...
Nâng cấp công nghệ trong họ GSM lên 3G

Nâng cấp công nghệ trong họ GSM lên 3G

Nâng cấp công nghệ trong họ GSM lên 3G Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có...
Kỹ năng mềm - Quyết định 75% sự thành đạt

Kỹ năng mềm – Quyết định 75% sự thành đạt

Kỹ năng mềm - Quyết định 75% sự thành đạt Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại...
Bản chất kinh tế của Logistics

Bản chất kinh tế của Logistics

Bản chất kinh tế của Logistics Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học...
Phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại

Phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại

Phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có...
Giáo trình môn Luật kinh tế

Giáo trình môn Luật kinh tế

Giáo trình môn Luật kinh tế Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng...
Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Tổng quan về Kỹ năng mềm

Tổng quan về Kỹ năng mềm

Tổng quan về Kỹ năng mềm Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại...
LIỆU CÓ NÊN CHO PHÉP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN BẰNG NGOẠI TỆ HAY KHÔNG?

LIỆU CÓ NÊN CHO PHÉP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN BẰNG...

LIỆU CÓ NÊN CHO PHÉP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN BẰNG NGOẠI TỆ HAY KHÔNG? Mọi ý kiến đóng góp xin gửi...
Điều Khoản Incoterm

Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms

Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterm 2010 do ICC phát hành) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào...

Facebook FanPage

5,280FansLike