Wednesday, December 12, 2018
Home Kiến thức khác

Kiến thức khác

Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

Ôn Nhanh Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức

Ôn Nhanh Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức Căn cứ vào đối tượng vận chuyển có thể phân chia vận tải hàng hóa...
bai tap xep cho ngoi khoa hoc giao tiep1

Bài Tập Xếp Chỗ Ngồi – Khoa Học Giao Tiếp

Bài Tập Xếp Chỗ Ngồi - Khoa Học Giao Tiếp  Vẽ Sơ Đồ Phòng Hội Nghị cho Danh Sách sau : Phái đoàn Anh: Bộ trưởng...
bai toan ung dung cua bai toan van tai 1

Bài Toán Ứng Dụng Của Bài Toán Vận Tải

Bài Toán Ứng Dụng (Lưu ý: Một số dạng dưới đây được thiết kế để giải bằng máy tính) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi...
Điều Kiện CIF

Điều Kiện CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện CFR

Điều Kiện CFR (COST AND FREIGHT) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CFR (COST AND FREIGHT) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID)

Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
Điều Kiện DAP

Điều Kiện DAP (DELIVERED AT PLACE) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAP (DELIVERED AT PLACE) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...

Facebook FanPage

5,176FansLike