Logic học

0
3240

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Logic học

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Đề cương liên quan: Tâm Lý Học

 

Bài tập vận dụng lý thuyết

 1. Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ (nếu được) của các khái niệm sau:
 2. “Hàng hoá”, “sản phẩm”, “vật phẩm”.
 3. “Khái niệm”, “phán đoán”, “suy luận”.
 4. Tìm nội hàm và ngoại diên của các khái niệm sau:
 5. Logic học.
 6. Lực lượng sản xuất.
 7. Hình thái kinh tế – xã hội.
 8. Quan hệ sản xuất.
 9. Phân chia một số khái niệm sau đây:
 10. Triết học duy vật.
 11. Logic học
 12. Chiến tranh.
 13. Trường ĐH Dân lập.
 14. Tìm các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau:
 15. Lao động là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người.
 16. Nếu là vật chất thì phải tồn tại khách quan.
 17. Cho phán đoán: f = [(a Ù b) ® c] Ú d
 18. Xác định giá trị f biết a=b=1, c=d=0.
 19. Cho f = 0, xác định giá trị của a, b, c, d.
 20. Cho 2 khái niệm “A”, “B”.
 21. Xây dựng tất cả các phán đoán đơn từ các khái niệm đã cho.
 22. Xác định giá trị logic của các phán đoán vừa xây dựng khi biết ” A là B chân thực.
 23. Kiểm tra các định nghĩa sau đây xem đúng hay sai? Tại sao?
 24. Logic là khoa học nghiên cứu về hình thức của tư duy.
 25. Phán đoán là câu chức đựng thông tin về hiện thực khác quan.
 26. Người có quan điểm duy tâm là người không có quan điểm duy vật.
 27. Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
 28. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con người với con người.
 29. Mâu thuẫn là do 2 mặt đối lập tạo nên.
 30. Suy luận là sự gia tăng tri thức của con người.
 31. Thế giới quan là những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới.
 32. Dựa vào quy tắc chung hãy kiểm tra xem các tam đoạn luận sau đây là đúng hay sai? Tại sao?
 33. AAA, AAO, EIO, EOO, OAI, AIA, AEI.
 34. IAI, EAO, III, EII, AAI, AOO, AEA, AOI.
 35. Hãy hoàn thành các tam đoạn luận (nếu được) từ các tiền đề đã cho sau đây:
 36. AA, EI, IE, AO, AE, AI, EA, IO.
 37. IA, EO, OA, EE, OI, OO, II, EI.
 38. Kiểm tra xem tam đoạn luận sau phù hợp với loại hình riêng nào?
 39. AAA, EIO.
 40. AEO; IAI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here