Monday, April 22, 2019
đề cương kinh tế ngoại thương

Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô

Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của...
Cơ môi trường liên tục

Cơ môi trường liên tục

Đề cương thi môn cơ môi trường liên tục Một số ví dụ tính toán của môn học này, mình note lại ra phía trang...
An toàn lao động

An Toàn Lao Động

ĐỀ CƯƠNG MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG Câu 1: Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ? Trách nhiệm của các tổ chức trong...

Facebook FanPage

5,248FansLike