Cơ môi trường liên tục

0
810
Cơ môi trường liên tục

Đề cương thi môn cơ môi trường liên tục

Một số ví dụ tính toán của môn học này, mình note lại ra phía trang cuối cung, (trang số 6). Click HERE để xem ngay nhé. Cực quan trọng đấy!

[Tải về bản pdf hoàn chỉnh tại đây. Bỏ qua quảng cáo nhé!]

Câu 1: Hãy nêu các giả thuyết chung của môn học Lý thuyết đàn hồi; so sánh với các giả thuyết của Sức bền vật liệu.

Câu 2: Biểu diễn một phân tố thể tích bên trong vật thể đàn hồi cùng với các thành phần ứng suất trên mặt ngoài của nó. Nói rõ hai cách kí hiệu các thành phần ứng suất (pháp và tiếp) cùng với quy ước dấu.

Câu 3: Nêu các thành phần ứng suất tại một điểm của vật thể đàn hồi dưới dạng một tenxơ .

Câu 4: Viết các phương trình vi phân cân bằng phân tố (các phương trình Navier), giải thích rõ các kí hiệu.

Câu 5: Viết các điều kiện mặt ngoài (các điều kiện biên / các công thức ứng suất trên mặt cắt nghiêng), giải thích rõ các kí hiệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here