BÀI TẬP LỚN VẼ KỸ THUẬT 1

0
1762
BÀI TẬP LỚN VẼ KỸ THUẬT 1

BÀI TẬP LỚN VẼ KỸ THUẬT 1

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn Sức bền vật liệu


Mục Lục

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BÀI TẬP LỚN VẼ KỸ THUẬT 1

BÀI TẬP LỚN VẼ KỸ THUẬT 1

Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật 1 có hai phần:

Phần 1: Vẽ giao của hai đa diện và xét thấy khuất toàn Hình

e1                    g1                     f1

B1

A1 S1

C1

e2

C2

f2

B2  S2

g2

A2

m1                         n1                          q1

a1

b1

c1

q2

c2

m2

n2                                                   a2

b2

Đề 1

 

1

f1 g1 e B
    1 1

S1

A1

C1

e2

C2

f2

S2

B2 g2

 

a1

b1

n1

c1

m1

c2

a2

b2

A2

q1

m2 n q2
  2  

Đề 2

2

S1

S2

B1

e1

A1

g1

C1

f1

C2

B2

A2

g2                 e2                       f2

a1

n1

b1

c1

q1

m1

c2

a2

b2

m2                        n2                     q2

Đề 3

3

a1

n1

b1

c1

q1

m1

c2

a2

b2

m n q2
2 2  

B1

A1

  e1
S1 f1
 
  C1
  g1
  C2
S2 B2

A2

g2                  e2                         f2

Đề 4

4

m1                               n1                               q1

a1

b1

c1

m2                                                                     q2

c2

a2

b2                                                  n2

f1 g1 e B
    1 1

S1

A1

C1

f2 C2
 

S2

e2

g2

B2

A2

Đề 5

5

  B1
  e1
A1 S1
 
  g1
  C1
  f1
  C2

B2

A2

f2                       e2                      g2

m1                             n1                              q1

m2

q2

n2

S2

a1

b1

c1

c2

a2

b2

 

Đề 6

6

m1                            n1                               q1

a1

b1

c1

m2                                                                   q2

c2

a2

n2

b2

e1                      g1                        f1

B1

A1 S1

C1

C2  f2

e2

g2           S2

B2

A2

Đề 7

7

m1                              n1                               q1

a1

b1

c1

q2

c2

m2

a2                                                                n2

b2

B1

A1

e1

S1

f1

C1

g1

C2

B2  S2

A2

f2                     e2                    g2

Đề 8

8

a1

b1

n1

c1

m1

q1

c2

a2

b2

m2 n q2
  2  
m1 n1 q1
              a1
             
             
              b1
              c1
             
            q2
           
              c2
m2        
         

n2                                        a2

b2

Đề 9

9

m1 n q1
  1  

a1

b1

c1

m2

c2

q2

n2                                            a2

b2

a1

b1

n1

q1              c1

m1

c2

a2

b2

m2                         n2                    q2

Đề 10

10

HƯỚNG DẪN LÀM PHẦN 1

 1. Trong phần này có 10 đề. Mỗi đề gồm có hai bài toán
 1. Bài tập trình bày trên khổ giấy A4 (297;210). Hai hình làm trên hai tờ.
 1. Sử dụng nét vẽ trong mỗi câu như sau:
 1. Đường dóng, các yếu tố phụ trợ vẽ bằng nét liền mảnh có bề dày nét bằng b/3
 1. Các giao tuyến thấy vẽ bằng nét liền đậm, nếu khuất thì vẽ bằng nét đứt (bề dày nét đứt cũng chọn là b/3)
 1. Các Hình vẽ phải được trình bầy rõ ràng, sạch đẹp, không tẩy xoá. Vẽ các mũi tên chỉ quan hệ dóng. Khổ các chữ và số không được nhỏ hơn 3,5mm.
 2. Khung bản vẽ kẻ bằng nét liền đậm cách các mép tờ giấy một khoảng 5mm. Chiều dầy b của nét liền đậm nên chọn từ 0,5 đến 0,7mm (riêng cạnh trái của khung bản vẽ kẻ cách mép trái của tờ giấy một khoảng 25mm). Tờ bìa được trình bày như Hình dưới. Dòng 1 quy định viết bằng chữ lớn, Khổ 10. Dòng 2 viết bằng chữ con, khổ 7. Dòng 3 viết bằng chữ lớn, khổ 20. Dòng 4, 5, 6 viết bằng chữ con khổ 7. Các chữ viết thẳng hoặc nghiêng 750.

11

HƯỚNG DẪN LÀM PHẦN 2

 1. Trong phần này có 10 đề. Mỗi đề có 03 hình chiếu trục đo, trên đó có ghi đầy đủ các kích thước của hình biểu diễn.
 2. Yêu cầu: Sinh viên vẽ ba hình chiếu thẳng góc (Đứng, bằng, cạnh) từ hình chiếu trục đo tương ứng và ghi đầy đủ các kích thước trên các hình chiếu vuông góc.
 3. Bài tập trình bày trên khổ giấy A4 (297;210).
 1. Sử dụng nét vẽ trong mỗi câu như sau:

Các giao tuyến thấy vẽ bằng nét liền đậm (Nét đậm b), nếu khuất thì vẽ bằng nét đứt (bề dày nét đứt cũng chọn là b/3)

 1. Các Hình vẽ phải được trình bầy rõ ràng, sạch đẹp, không tẩy xoá.
 1. Khung bản vẽ kẻ bằng nét liền đậm cách các mép tờ giấy một khoảng 5mm. Chiều dầy b của nét liền đậm nên chọn từ 0,5 đến 0,7mm (riêng cạnh trái của khung bản vẽ kẻ cách mép trái của tờ giấy một khoảng 25mm).

12

Đề 1

R10

13

Đề 2

R16

14

Đề 3

15

Đề 4

L? xuyên su?t

Ø20

16

Đề 5

17

Đề 6

18

Đề 7

19

ĐỀ 8

20

Đề 9

21

Đề 10

22


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here